Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Validatie fysische parameters: optimalisatie methodologie voor het bepalen van sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium
Vos, G.; Van De Moortel, I.; Meire, D.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Validatie fysische parameters: optimalisatie methodologie voor het bepalen van sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_076_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 53 + 21 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Analysis
  Monitoring
  Sediments
  Supply
  ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
Author keywords
  Aanvoer

Auteurs  Top 
 • Vos, G., meer
 • Van De Moortel, I.
 • Meire, D., meer

Abstract
  In het kader van de systeemmonitoring in het Schelde-estuarium (MONEOS) wordt ter hoogte van de randen van het getijgebied de aanvoer van sediment bepaald. Deze aanvoer bepaalt mee de hoeveelheid sediment dat in het systeem beschikbaar is (~SSC} en is belangrijk voor de verschillende estuariene functies, zoals onderhoudsbaggerwerken ten behoeve van de toegankelijkheid van de havens, het doorzicht in het kader van ecologie, de ruwheid van de bodem in relatie tot getijvoortplanting en de veiligheid tegen overstromingen.
  De inkomende sedimentvracht wordt zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Hierdoor bekomt men een sedimentbalans m.b.t. fluviatiele sedimentinput vanuit de bovenstromen. Doel van deze studie is het optimaliseren van de methode voor het bepalen van deze sedimentbalans.
  Er worden 3 verschillende berekeningsmethoden (op basis van debiet, op basis van pompstalen en op basis van turbiditeit) voorgesteld voor het bekomen van de sedimentbalans. Deze worden enerzijds onderling vergeleken, alsook vergeleken met de 'oude' berekeningsmethode op basis van schepstalen. Hiervoor worden in verschillende stations aan de randen van het getijgebied de berekende waarden vergeleken. Bedoeling is een 'optimale' berekeningsmethode te bepalen.
  Er blijkt een verschil in aanpak nodig voor stations die onderhevig zijn aan getij en stations die zich buiten het getijgebied bevinden. Binnen het getijgebied heeft de methode op basis van turbiditeit de voorkeur, buiten het getijgebied de methode op basis van de pompstalen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs