Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Integraal plan Boven‐Zeeschelde: deelrapport 8. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme
Vandenbruwaene, W.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven‐Zeeschelde: deelrapport 8. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_131_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 42 + 22 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
Author keywords
    Sediment balance; Sand; Zand

Auteurs  Top 

Abstract
    In voorliggend rapport werd de sedimentbalans berekend voor de Zeeschelde, Rupel en Durme over de periode 2001-2011. De sedimentbalans werd uitgerekend volgens de rekencellenmethodiek wat toelaat om sedimenttransporten over de randen van de rekencellen heen te berekenen. Er werd een onderscheid gemaakt tussen zand- en slibtransport, gebruik makende van de bodemsamenstelling per ecotopengroep, en de lithologische samenstelling van de fluviatiele sedimentaanvoer (opwaartse rand). De sedimentbalans houdt rekening met antropogene invloeden door volumeveranderingen ten gevolge van baggeren, storten, zandwinning, fluxen naar de havendokken en ontpolderingen te implementeren. Bovendien werd een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om na te gaan hoe representatief de bekomen transportrichtingen voor het referentiescenario zijn.

    Berekening van de sedimentbalans en bijhorende transportrichtingen voor het referentiescenario toont aan dat slibtransport in de Zeeschelde en Rupel afwaarts gericht is over de periode 2001-2011. Voor de Durme en de tij-arm Gentbrugge-Melle is het slibtransport opwaarts gericht. Zand wordt in de Beneden-Zeeschelde (in tegenstelling tot slib) hoofdzakelijk in de opwaartse richting getransporteerd, in de Boven-Zeeschelde is het zandtransport hoofdzakelijk afwaarts. Net zoals voor slib verloopt het zandtransport in de Rupel afwaarts, en in de Durme en de tij-arm Genbrugge-Melle opwaarts. De gevoeligheidsanalyse toont aan dat de bekomen transportrichtingen voor het referentiescenario ook in grote mate bekomen worden voor de overige scenario’s.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs