Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Integraal plan Boven-Zeeschelde – Veiligheidstoets B-&C-alternatieven: deelrapport 1. Kalibratie Zeescheldemodel
Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven-Zeeschelde – Veiligheidstoets B-&C-alternatieven: deelrapport 1. Kalibratie Zeescheldemodel. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_176_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XXVII, 54 + 199 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
    Literatuur- en desktoponderzoek
    Numerieke modelleringen
    Waterbeheer > Hydraulica > Hydrodynamische modellen

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer


Auteurs  Top 

Abstract
    In het kader van project ‘Onderhoud MIKE11 modellen’ werd het 1D numeriek model van de Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren geactualiseerd. Na deze actualisatie diende het model opnieuw gekalibreerd te worden. De ruwheid van de rivierbedding is gebruikt als kalibratieparameter. De resultaten van de modelberekeningen zijn vergeleken met gemeten waterpeilen voor drie kalibratieperioden, waaronder één periode met gemiddeld getij en twee stormperioden. Bijkomend is een validatie van de gemodelleerde waterpeilen uitgevoerd voor drie validatieperioden, waaronder één periode met verhoogde bovenafvoer en twee stormperioden. De debieten tijdens de kalibratieperiode met gemiddeld getij langs de Zeeschelde en Rupel zijn vergeleken met gemeten debieten. De kwaliteit van het gekalibreerde model wordt beschreven aan de hand van RMSE- en bias-waarden van de tijdreeksen van de waterpeilen, hoogwaters en laagwaters, het verschil in M2 amplitude en het vectorieel verschil op basis van de harmonische componenten tussen gesimuleerde en gemeten waterpeilen. De bekomen resultaten worden vergeleken met resultaten van 2D- en 3D-modellen van de Zeeschelde.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs