Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer (LNE)


Adres:
Directoraat-generaal
Graaf de Ferraris-gebouw 3e verdieping
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-553 80 11
Fax: +32-(0)2-553 80 05
E-mail:
 Instituten | Projecten | Evenement | Dataset 
 
Type: Administratief

Geassocieerd aan een deelinstituut (4)  Top | Instituten | Projecten | Evenement | Dataset 

Deelinstituten (5)  Top | Projecten | Evenement | Dataset 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (LNE), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Bos en Groen (LNE-AMINAL), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Water (LNE-AMINAL), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Directoraat-Generaal (LNE), meer
  • Vlaamse overheid; Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (LNE-MiNa-raad), meer

Abstract:
AMINAL staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Vlaamse leefmilieubeleid. Om die veelzijdige opdracht tot een goed einde te brengen, is AMINAL onderverdeeld in verschillende afdelingen die elk een aspect voor hun rekening nemen.
In opdracht van de Vlaamse Regering nemen we de voorbereiding en ontwikkeling van het milieubeleid voor onze rekening.
Op vlak van voorbereiding en ontwikkeling zijn we onder meer bezig met de samenwerking met de lokale overheden, de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek en de toerekening van de milieukost.
Duurzame ontwikkeling staat centraal bij de voorbereiding van het milieubeleid. Dat betekent dat we kiezen voor oplossingen die aan de hedendaagse noden voldoen, maar de behoeften van de toekomstige generaties niet uit het oog verliezen.
We maken ook werk van een globaal milieubeleid: we bekijken het milieu in al zijn aspecten en hebben aandacht voor de interactie tussen milieu en andere beleidsdomeinen. Dat laatste houdt bijvoorbeeld in dat we zowel bij infrastructuurwerken als bij de ontplooiïng van economische activiteiten de ecologische belangen aankaarten.

Projecten (2)  Top | Instituten | Evenement | Dataset 
  • ESEP: Educatief Schelde Estuarium Project, meer
  • Scheldegids, meer

Evenement  Top | Instituten | Projecten | Dataset 
  • 3e Internationaal Schelde-symposium : Integraal waterbeheer Schelde-estuarium, meer

Dataset  Top | Instituten | Projecten | Evenement 
  • Zeezoogdieren Databank voor Noordzee en Schelde-estuarium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Projecten | Evenement | Dataset