ATTENDERING N°122      September-Oktober 2022

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Van Roy, W.; Scheldeman, K.; Van Roozendael, B.; Van Nieuwenhove, A.; Schallier, R.; Vigin, L.; Maes, F. (2022). Airborne monitoring of compliance to NOx emission regulations from ocean-going vessels in the Belgian North Sea. Atmospheric Pollution Research 13(9): 101518. https://dx.doi.org/10.1016/j.apr.2022.101518, meer

Soors, J.; de Beukelaer, J.; Bezdenjesnji, O.; Buerms, D.; Lefranc, C.; Speybroeck, J.; Van de Meutter, F. (2022). Two new alien crustacean invaders Grandidierella japonica (Stephensen, 1938) and Neomysis americana (S.I. Smith, 1873) in Belgium. Bioinvasions Records 11(3): 747-757. https://dx.doi.org/10.3391/bir.2022.11.3.16, meer

van Vliet, H.J.; Bosselaers, M.; Schouten, S.; Post, K. (2022). Eocene cetaceans from the Belgian-Dutch coastal waters. Deinsea-Rotterdam 20: 1-34, meer

Bernacki, D.; Lis, C. (2022). Investigating the future dynamics of multi-port systems: the case of Poland and the Rhine–Scheldt Delta region. Energies (Basel) 15(18): 6614. https://dx.doi.org/10.3390/en15186614, meer

Byns, C.; Teunen, L.; Groffen, T.; Lasters, R.; Bervoets, L. (2022). Bioaccumulation and trophic transfer of perfluorinated alkyl substances (PFAS) in marine biota from the Belgian North Sea: distribution and human health risk implications. Environ. Pollut. 311: 119907. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119907, meer

Schoutens, K.; Stoorvogel, M.; van den Berg, M.; van den Hoven, K.; Bouma, T.J.; Aarninkhof, S.; Herman, P.M.J.; van Loon-Steensma, J.M.; Meire, P.; Schoelynck, J.; Peeters, P.; Temmerman, S. (2022). Stability of a tidal marsh under very high flow velocities and implications for nature-based flood defense. Front. Mar. Sci. 9: 920480. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2022.920480, meer

Dijkstra, Y.M.; Brouwer, R.L.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P. (2017). The iFlow modelling framework v2.4: a modular idealized process-based model for flow and transport in estuaries. Geosci. Model Dev. 10(7): 2691-2713. https://dx.doi.org/10.5194/gmd-10-2691-2017, meer

(2021). Western Scheldt dike, Doel, East-Flanders Province, Belgium. J. Coast. Res. 37(6): i. https://dx.doi.org/10.2112/0749-0208-37.6.i, meer

Groeneweg, J.; Caires, S.; van Nieuwkoop, J.; Bottema, M. (2022). A first assessment of the effect of storm climate trends and uncertainties on Dutch levee design. J. Flood Risk Man. 15(3): e12808. https://dx.doi.org/10.1111/jfr3.12808, meer

Wei, X.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2016). Salt dynamics in well-mixed estuaries: importance of advection by tides. J. Phys. Oceanogr. 46(5): 1457-1475. https://dx.doi.org/10.1175/JPO-D-15-0045.1, meer

Veenstra, A.W.; Harmelink, R.L.A. (2022). Process mining ship arrivals in port: the case of the Port of Antwerp. Maritime Economics & Logistics 24(3): 584-601. https://dx.doi.org/10.1057/s41278-022-00241-x, meer

Schuerch, M.; Mossman, H.L.; Moore, H.E.; Kiesel, J. (2022). Invited perspectives: managed realignment as a solution to mitigate coastal flood risks – optimizing success through knowledge co-production. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 22(9): 2879-2890. https://dx.doi.org/10.5194/nhess-22-2879-2022, meer

Snacken, F. (1955). De stormvloed van 1 februari 1953 in het Land van Waas: de Melselepolder, vóór en na de overstroming. Natuurwet. Tijdschr. 37(7-8): 189-201, 3 plates, meer

Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P. (2019). Can the Scheldt river estuary become hyperturbid? Ocean Dynamics 69(7): 809-827. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-019-01277-z, meer

Hepkema, T.M.; de Swart, H.E.; Nnafie, A.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2020). Oblique sand ridges in confined tidal channels due to Coriolis and frictional torques. Ocean Dynamics 70(12): 1505-1513. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-020-01413-0, meer

Velimirovic, M.; Teunkens, B.; Ghorbanfekr, H.; Buelens, B.; Hermans, T.; Van Damme, S.; Tirez, K.; Vanhaecke, F. (2022). What can we learn from studying plastic debris in the Sea Scheldt estuary? Sci. Total Environ. 851(Part 1): 158226. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158226, meer

Zhao, Z.; Zhang, L.; Yuan, L.; Bouma, T.J. (2022). Unraveling the wheel of recruitment for salt-marsh seedlings: Resistance to and recovery after dislodgement. Sci. Total Environ. 847: 157595. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157595, meer

Koelewijn, A.; Rikkert, S.J.H.; Peeters, P.; Depreiter, D.; van Damme, M.; Zomer, W. (2022). Overflow tests on grass-covered embankments at the living lab Hedwige-Prosperpolder: an overview. Water 14(18): 2859. https://dx.doi.org/10.3390/w14182859, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

Nillesen, A.L.; zum Felde, M. (2022). Amsterdam and Western Scheldt regions, the Netherlands, in: Newman, G.D. et al. Landscape architecture for sea level rise. pp. 1-10, meer

Rochtus, L. (Ed.) (1983). Lode Maerevoet: 80 Jaar voor Mariekerke, de Schelde, de visserij: Met bijdragen over het Scheldeland tussen Dendermonde en Rupelmonde. Eigen beheer: Antwerpen. 102 pp, meer

Winterwerp, J.C.; van Kessel, T.; Van Maren, D.S.; van Prooijen, B.C. (2022). Fine sediment in open water: from fundamentals to modeling. Advanced Series on Ocean Engineering, 55. World Scientific: New Jersey. ISBN 978-981-124-361-5. xv, 627 pp. https://dx.doi.org/10.1142/12473, meer

Top

Rapporten

Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P. (2022). Geïdealiseerde processtudie van systeemovergangen naar hypertroebelheid: WP 1.4 Basismodel sediment. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_103_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 31 + 3 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/127, meer

Cleveringa, J.; de Vet, L.; van der Werf, J.; van Dijk, W. (2022). Morfologische ontwikkeling Schaar van Valkenisse. Arcadis: Zwolle. 60 pp, meer

Consortium Schelde in Beeld (2022). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2021. HKV/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Antea Group: Nederland. 396 pp, meer

de Jong, J. (2022). KBN-HVWN: scheepvaartbeperkingen door watertekorten. Deltares: Delft. 41 pp, meer

Fijn, R.C.; van Bemmelen, R.S.A.; de Jong, J.W.; Arts, F.A.; Beuker, D.; Bravo Rebolledo, E.L.; Engels, B.W.R.; Hoekstein, M.S.J.; van der Horst, Y.; Leemans, J.; Lilipaly, S.; Sluijter, M.; van Straalen, K.D.; Wolf, P.A. (2022). Verspreiding, abundantie en trends van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2020-2021. Bureau Waardenburg Rapport, 20-324. Bureau Waardenburg/Deltamilieu Projecten: Culemborg. 148 pp, meer

Plancke, Y.; Meire, D. (2022). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 5. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert – proefstorting 2021. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_079_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 41 + 24 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/129, meer

Sneekes, A.C.; Dogruer, G.; Kotterman, M.J.J. (2021). Biotamonitoring Rijkswateren tot en met 2020. Deel I: toetsing en trends. Gecorrigeerde versie van december 2021. Wageningen University & Research Rapport, C091/21 A. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 111 pp. https://dx.doi.org/10.18174/557352, meer

Sneekes, A.C.; Dogruer, G.; Kotterman, M.J.J. (2021). Biotamonitoring Rijkswateren tot en met 2020. Deel II: toegepaste methoden. Wageningen University & Research Rapport, C092/21. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 81 pp. https://dx.doi.org/10.18174/557353, meer

Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Meire, D. (2022). Evaluatiemethodiek Sedimenttransportcapaciteit: deelrapport 1. Methodiek. Versie 3.0. WL Rapporten, 21_106_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 28 + 15 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/126, meer

van der Heijden, L.; van Weerdenburg, R.; van der Werf, J.; Sonnemans, K. (2021). Informatie- en meetbehoefte ten behoeve van de pilotsuppletie in de Schelde-monding. Deltares: Delft. 48 pp, meer

van der Werf, J.; van Weerdenburg, R.; van der Heijden, L. (2021). Pilotsuppletie Schelde-monding: suppletievarianten. Deltares: Delft. 55 pp, meer

van Donk, S.; Hamer, A.; Tangelder, M. (2022). Zoet-zoutovergangen in Nederland onder de loep. Typering, functioneren, ecologische sleutelfactoren en aanbevelingen voor beheer. Wageningen University & Research Rapport, C019/22. Wageningen Marine Research: Yerseke. 41 pp. https://dx.doi.org/10.18174/567804, meer

Van Putte, N.; Cox, T.; Van Damme, S.; Maris, T. (2022). IMMERSE - Modelling study on sediment management of estuaries. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 26 pp, meer

Vantorre, M.; Wackenier, B. (1997). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: keuze van de karakteristieken van kritische en maatgevende schepen. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 24 + tabl., fig. pp, meer

Top

Thesissen

de Wilde, T. (2022). Hydrodynamic and morphodynamic response of Perkpolder after a managed realignment. MSc Thesis. Delft University of Technology. Faculty of Civil Engineering: Delft. xi, 94 pp, meer

Weisscher, S.A.H. (2022). Building and raising land: meandering rivers and filling estuaries. Utrecht Studies in Earth Sciences, 255. PhD Thesis. Faculty of Geosciences, Universiteit Utrecht: Utrecht. ISBN 978-90-6266-623-2. viii, 160 pp, meer

Top

Andere

Callebaut, K.; Vanhaecke, P. (2000). Uitwerking vergunningskader voor het terugstorten van baggerspecie in de binnenwateren van de "Maritieme zone", zoals bedoeld in het verdrag van Parijs. Eindrapport, in: Smits, J. et al. (2001). Studie in het kader van de habitat- en vogelrichtlijn-gebieden langs de Beneden-Zeeschelde. Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. pp. D1 (1-129), meer

Kamer van Volksvertegenwoordigers (1964). Wetsontwerp houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk Belgie en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de verbinding tussen de Schelde en de Rijn, en van de Bijlagen I, II en III, ondertekend op 13 mei 1963, te 's-Gravenhage. [S.n.]: Brussel. 21 + 3 p. bijl. pp, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Jacobsenstraat 1, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid