ATTENDERING N°116      September-Oktober 2021

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Chen, C.; Verwilligen, J.; Mansuy, M.; Eloot, K.; Lataire, E.; Delefortrie, G. (2021). Tracking controller for ship manoeuvring in a shallow or confined fairway: design, comparison and application. Appl. Ocean Res. 115: 102823. https://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2021.102823, meer

Schneider, L.K.; Gypens, N.; Troost, T.A.; Stolte, W. (2021). Modeling mixoplankton along the biogeochemical gradient of the Southern North Sea. Ecol. Model. 459: 109690. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2021.109690, meer

Cao, H.; Zhu, Z.; van Belzen, J.; Gourgue, O.; van de Koppel, J.; Temmerman, S.; Herman, P.M.J.; Zhang, L.; Yuan, L.; Bouma, T.J. (2021). Salt marsh establishment in poorly consolidated muddy systems: effects of surface drainage, elevation, and plant age. Ecosphere 12(9): e03755. https://dx.doi.org/10.1002/ecs2.3755, meer

de Haan, A.; Verboven, H. (2010). Historische Scheldepolders overstromen weer. Het verhaal van een grote landschapsverandering. Hist. Geogr. Tijdschr. 28(1): 12-24, meer

de Klerk, A.P. (2012). Open voor eb en vloed. Tijhavens in Zeeland. Hist. Geogr. Tijdschr. 30(2): 99-103, meer

(1987). La navigation sur l'Escaut: la disparition de l'écluse d'Antoing liée à l'aménagement de la Scarpe française. Le Courrier de l'Escaut février, meer

Cao, H.; Zhu, Z.; Herman, P.M.J.; Temmerman, S.; de Smit, J.; Zhang, L.; Yuan, L.; Bouma, T.J. (2021). Plant traits determining biogeomorphic landscape dynamics: A study on clonal expansion strategies driving cliff formation at marsh edges. Limnol. Oceanogr. 66(10): 3754-3767. https://dx.doi.org/10.1002/lno.11915, meer

Collareta, A.; Tsai, C.-H.; Coletti, G.; Bosselaers, M. (2021). Thatchtelithichnus on a Pliocene grey whale mandible and barnacles as possible tracemakers. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 302(1): 53-61. https://dx.doi.org/10.1127/njgpa/2021/1018, meer

Rogers, P.; Debusschere, E.; de Haan, D.; Martin, B.; Slabbekoorn, H. (2021). North Sea soundscapes from a fish perspective: Directional patterns in particle motion and masking potential from anthropogenic noise. J. Acoust. Soc. Am. 150(3): 2174-2188. https://dx.doi.org/10.1121/10.0006412, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2020). Westerschelde - Zeeschelde: monding Westerschelde tot monding Rupel 2020 (kaartnummer 104) [ATLAS]. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 10 krt. pp, meer

Top

Rapporten

(2004). Ontwikkelen en realiseren van de eerste fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium 'ScheldeMonitor'. Scheldemonitor: [s.l.]. 15 + bijlagen pp, meer

Bijkerk, R.; Brochard, C. (2021). Mesozoöplankton in de Westerschelde, 2020. MONEOS monitoringprogramma. Bureau Waardenburg Rapport, 21-191. Bureau Waardenburg: Culemborg. 31 pp, meer

International Marine and Dredging Consultants (2021). Numerieke modellering waterbeheer – Optimalisatie modellering GGG-inwateringssluizen in MIKE 11: eindrapport. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 60 pp. https://hdl.handle.net/10.48607/34, meer

Meire, D.; Schrijver, M.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Update evaluatiemethodiek: sedimentbalans. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_065_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat Zee en Delta: Antwerpen. VI, 16 pp, meer

Plancke, Y.; Stark, J.; Mostaert, F. (2021). Operationele voorspelling dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 2. Factual data rapport ADCP-metingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_060_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 57 p. bijl. pp. https://hdl.handle.net/10.48607/35, meer

Stark, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Verversingstijden voor stroombeelden van neervorming Ossenisse: hoogfrequente modeluitvoer van Delft3D-NeVla voor springtij 12/03/2020. Versie 2.0. WL Rapporten, 21_021_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 + 41 p. bijl. pp. https://hdl.handle.net/10.48607/36, meer

The, T.; Bokma, J. (2016). BM asfalt golfklap. Functional design. Deltares: Delft. ii, 21 pp, meer

Tolman, M.E.; Pranger, D.P. (2021). Toelichting bij de vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder, 2019: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000. RWS-CIV: Delft. 162 pp, meer

Van Keeken, O.A.; de Bruijn, P.J.A.; Griffioen, A.B.; van Os-Koomen, E.; Wiegerinck, J.A.M. (2021). Vismonitoring Rijkswateren t/m 2020. Deel II: toegepaste methoden. Wageningen University & Research Rapport, C072/21. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 107 pp, meer

Vercruysse, J.; Visser, K.P.; Verelst, K. (2021). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden–Wal Zwijn: revisie gecombineerde in- en uitwateringsconstructies. Versie 3.0. WL Rapporten, 20_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 p. pp, meer

Vermeersch, S.; Baeyens, R.; Coeck, J.; De Maerteleire, N.; Gelaude, E.; Robberechts, K.; Pieters, S.; Smolders, S.; Vercruysse, J.; Visser, K.P. (2021). Evaluatie van de in- en uitwateringssluizen van overstromingsgebieden voor vismigratie: een case studie voor Bazel en Bergenmeersen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(30). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 98 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.39514496, meer

Top

Thesissen

Adema, P.H. (2021). Anticipating change: sea-level rise-induced effects on estuary morphology. MSc Thesis. Utrecht University, Department of Physical Geography: Utrecht. 37 pp, meer

Mol, M.A. (2021). Forecasting hydrodynamics using data assimilation: a case study in the North Sea. MSc Thesis. Delft University of Technology/Deltares: Delft. viii, 106 pp, meer

Muurman, S.D. (2021). Data analysis of estuarine dunes: linking estuarine sand dune characteristics to environmental parameters. MSc Thesis. University of Twente: Enschede. 76 pp, meer

Van Caekenberghe, L. (2021). Stormnacht op zee, rampjaar in de polder: een disaster history over de watersnood van 1953 in België. MSc Thesis. KU Leuven, Faculteit Letteren: Leuven. 119 pp, meer

van den Berg, M. (2021). Processes and parameters underlying the failure of salt marsh vegetation in different sediments. MSc Thesis. University of Twente, Faculty of Water Management and Engineering: Enschede. xii, 87 pp, meer

van Rijn, L.C. (1987). Mathematical modelling of morphological processes in the case of suspended sediment transport. PhD Thesis. Technische Universiteit Delft: Delft. 127, references, appendices pp, meer

White, R.D. (2021). Exploratory modelling of the formation of tidal bars under a propagating tidal wave using a linear stability analysis. MSc Thesis. University of Twente, Faculty of Engineering Technology: Enschede. 65 pp, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid