ATTENDERING N° 109      Juli-Augustus 2020

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Van Mierlo, C.-J. (1912). Redressement de l'Escaut en aval d'Anvers: le deuxième principe. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1911) V(3): 1-43, meer

Erkens, N. (1967). Le statut international de l’Escaut. B.T.I.R. 2: 353-378, meer

Balliauw, M.; Kort, P.M.; Meersman, H.; Van de Voorde, E.; Vanelslander, T. (2020). The case of public and private ports with two actors: capacity investment decisions under congestion and uncertainty. Case Studies on Transport Policy 8(2): 403-415. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cstp.2019.03.009, meer

Bottalico, A. (2020). Towards a common trajectory of port labour systems in Europe? The case of the port of Antwerp. Case Studies on Transport Policy 8(2): 311-321. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cstp.2019.12.003, meer

Esser, A.; Sys, C.; Vanelslander, T.; Verhetsel, A. (2020). The labour market for the port of the future. A case study for the port of Antwerp. Case Studies on Transport Policy 8(2): 349-360. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cstp.2019.10.007, meer

Rochet, E. (1897). Température de nos eaux territoriales et de l'Escaut. Ciel et Terre 17: Dl.l (483-502); Dl.2 (649-667), meer

Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Baetens, J.M.; Coeck, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2020). Quantifying and reducing epistemic uncertainty of passive acoustic telemetry data from longitudinal aquatic systems. Ecological Informatics 59: 101133. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoinf.2020.101133, meer

Teuchies, J.; Cox, T.J.S.; Van Itterbeeck, K.; Meysman, F.J.R.; Blust, R. (2020). The impact of scrubber discharge on the water quality in estuaries and ports. Environ. Sci. Eur. 32(1): 103. https://hdl.handle.net/10.1186/s12302-020-00380-z, meer

Daggers, T.D.; Herman, P.M.J.; van der Wal, D. (2020). Seasonal and spatial variability in patchiness of microphytobenthos on intertidal flats from sentinel-2 satellite imagery. Front. Mar. Sci. 7: 392. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2020.00392, meer

Soors, J.; Breine, J.; D'Udekem d'Acoz, C.; Van den Bergh, E.; Van de Meutter, F.; Terrie, T. (2020). Penaeus aztecus Ives, 1891 (Crustacea, Decapoda), in the Scheldt estuary (Belgium): Isolated record or forerunner of a penaeid invasion? J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 530-531: 151437. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jembe.2020.151437, meer

Elmilady, H.; van der Wegen, M.; Roelvink, D.; van der Spek, A. (2020). Morphodynamic evolution of a fringing sandy shoal: from tidal levees to sea level rise. JGR: Earth Surface 125(6): e2019JF005397. https://hdl.handle.net/10.1029/2019jf005397, meer

Sukhikh, N.; Souissi, A.; Souissi, S.; Alekseev, V. (2013). Invasion of Eurytemora sibling species (Copepoda: Temoridae) from North America into the Baltic Sea and European Atlantic coast estuaries. J. Nat. Hist. 47(5-12): 753-767. https://hdl.handle.net/10.1080/00222933.2012.716865, meer

Mestdagh, S.; Fang, X.; Soetaert, K.; Ysebaert, T.; Moens, T.; Van Colen, C. (2020). Seasonal variability in ecosystem functioning across estuarine gradients: The role of sediment communities and ecosystem processes. Mar. Environ. Res. 162: 105096. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2020.105096, meer

Coolen, J.W.P.; Boon, A.; Crooijmans, Richard; van Pelt, H.; Kleissen, F.; Gerla, D.; Beermann, J.; Birchenough, S.N.R.; Becking, L.E.; Luttikhuizen, P.C. (2020). Marine steppingstones: connectivity of Mytilus edulis populations between offshore energy installations. Mol. Ecol. 29(4): 686-703. https://dx.doi.org/10.1111/mec.15364, meer

Jiang, L.; Gerkema, T.; Idier, D.; Slangen, A.; Soetaert, K. (2020). Effects of sea-level rise on tides and sediment dynamics in a Dutch tidal bay. Ocean Sci. 16: 307-321. https://doi.org/10.5194/os-16-307-2020, meer

Wang, C.; Smolders, S.; Callaghan, D.P.; van Belzen, J.; Bouma, T.J.; Hu, Z.; Wen, Q.; Temmerman, S. (2020). Identifying hydro-geomorphological conditions for state shifts from bare tidal flats to vegetated tidal marshes. Remote Sens. 12(14): 2316. https://hdl.handle.net/10.3390/rs12142316, meer

(2019). De kennis over de (on)dieptes van de Westerschelde boven water. Scheldetopics 4(2): 1-3, meer

(2019). Verfijning van het subtidale ecotopenstelsel in de Zeeschelde. Scheldetopics 4(2): 4-6, meer

(2020). Stand van zaken NatuurPakket Westerschelde (NPW). Scheldetopics 5(1): 1-5, meer

(2020). Het gedrag van stortingen in diepe delen van de hoofdgeul beter doorgrond. Scheldetopics 5(1): 6-8, meer

De Pauw, N. (1973). On the distribution of Eurytemora affinis (Poppe) (Copepoda) in the Western Scheldt estuary. Verh. - Int. Ver. Theor. Angew. Limnol. 18: 1462-1472, meer

Milotic, T.; Desmet, P.; Anselin, A.; De Bruyn, L.; De Regge, N.; Janssens, K.; Klaassen, R.; Koks, B.; Schaub, T.; Schlaich, A.; Spanoghe, G.; T’Jollyn, F.; Vanoverbeke, J.; Bouten, W. (2020). GPS tracking data of Western marsh harriers breeding in Belgium and the Netherlands. ZooKeys 947: 143-155. https://hdl.handle.net/10.3897/zookeys.947.52570, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

(S.d.). Amélioration de l'Escaut en aval d'Anvers: différents tracés. [S.n.]: [s.l.]. 5 cartes pp, meer

(1966). Schelde en Antwerpen: getuigenissen van een opgang. Gemeentekrediet van België: Brussel. 77 pp, meer

Hepkema, T.; de Swart, H.; Schuttelaars, H. (2020). Data-driven reduced order modelling of tide-induced sand bars in confined channels, in: EGU General Assembly 2020, Vienna, Austria, 3-8 May, 2020. pp. 10258. https://hdl.handle.net/10.5194/egusphere-egu2020-10258, meer

van de Lageweg, W.; de Paiva, J.S.; van der Werf, J.; de Vet, L.; de Louw, P.; Bouma, T.J.; Walles, B.; Ysebaert, T.; van Berchum, A. (2020). Monitoring of groundwater, morphological and ecological development of the Perkpolder managed realignment following tidal restoration, in: EGU General Assembly 2020, Vienna, Austria, 3-8 May, 2020. pp. 20115. https://hdl.handle.net/10.5194/egusphere-egu2020-20115, meer

Marguérie, L.; Servais, C. (1874). Mémoire à l'appui d'un projet de régularisation et de rectification des quais de l'Escaut à Anvers. Legros: Anvers. 10 + annexes pp, meer

Meire, P.; Amery, D.; Decleer, M. (2015). De Schelde: Van bron tot monding. 1e editie. Academic and Scientific Publishers: Brussel. ISBN 9789057183805. 264 pp, meer

Nys, E. (1920). l'Escaut et la Belgique: sipmles notes. Weissenbruch: Bruxelles. 34 pp, meer

Van de Graaf, B.; Broekhuijsen, J.; Vredeveldt, A.; van de Ven, A. (2004). Construction aspects for the Schelde Y-shape crashworthy hull structure, in: Society of Naval Architects of Japan (Ed.) Proceedings of the 3rd International Conference on Collision and Grounding of Ships, ICCGS 2004, October 25-27, 2004, Izu, Japan. pp. 229-233, meer

Vlaamse Hydrografie (2020). Belgische kust van Bray-Dunes tot Zwin [ZEEKAARTENSET]. Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust. Afdeling Kust: Oostende. 6 kaartbladen pp, meer

Top

Rapporten

(1985). De buitengewone stormvloed van 24 november 1984. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 85/2. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 7 + tab., fig. pp, meer

Bäuerlein, P.S.; Erich, M.; van Doorn, R. (2020). Microplastics in Dutch marine sediments. KWR: Nieuwegein. 40 pp, meer

Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2020). Versmalling Beneden-Durme ter hoogte van Hamme: scenarioberekeningen. versie 4.0. WL Rapporten, 20_046_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 24 pp, meer

de Boois, I.J.; Couperus, A.S. (2019). Ankerkuilbemonstering in de Westerschelde. Resultaten 2019 en meerjarenoverzichten. IMARES Wageningen Report, C104/19. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 34 pp. https://hdl.handle.net/10.18174/506889, meer

Franzius, L.; De Thierry, G. (1900). Amélioration de l'Escaut: rapport. Goemaere: Bruxelles. 65 + 4 cartes pp, meer

Franzius, L.; De Thierry, G. (1907). Amélioration de l'Escaut: réponse à la note de MM. Conrad et Welcker du "Waterstaat" Néerlandais relative à la correction de l'Escaut. Goemaere: Bruxelles. 63 pp, meer

Kater, B.J.; Cleveringa, J. (2019). Natuurherstel Pakket Westerschelde: monitoring lopende projecten in het licht van de Westerschelde brede ontwikkelingen. ARCADIS Nederland BV: Zwolle. 63 pp, meer

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. Ecolas: Antwerpen. 209 + 1 cd-rom pp, meer

Moelans, J. (1927). Verbetering van den loop der Schelde en uitbreiding van de Haven van Antwerpen volgens het ontwerp J.L. Moelans. Drukk. Gust Janssens: Antwerpen. 16 + 1 krt pp, meer

Pierrot, J.-A. (1907). Réduction de la longueur du lit de l'Escaut par suite du creusement de la grande coupure. [S.n.]: [s.l.]. 30 pp, meer

Pierrot, J.-A. (1908). Les coupures exécutées à l'Escaut à l'amont d'Anvers. Lesigne: Bruxelles. Vol. 1(text, 31); Vol. 2 (atlas) pp, meer

Pierrot, J.-A.; Van Brabandt, L. (1908). Note relative aux conséquences de la réduction de la longueur du lit de l'Escaut en aval d'Anvers. Administration des Ponts et Chaussées: Bruxelles. 30 pp, meer

Plancke, Y.; Aragones, E.; Vos, G.; Mostaert, F. (2020). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 3. Analyse van de sedimentatie ter hoogte van de drempel van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_079_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 21 p. bijl. pp, meer

Plancke, Y.; Bastiaensen, E.; Mostaert, F. (2020). Proefstortingen Westerschelde: Deelrapport 2. Analyse beun- en boxcorerstalen bij de uitvoering van de stortproef 2019 in de diepe put van Hansweert. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_079_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 12 + 50 p. bijl. pp, meer

Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2020). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 1. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert – situatie T0. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 + 8 p. bijl. pp, meer

Plancke, Y.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 14. Data-analyse met behulp van een multivariaat model naar invloedsfactoren op de sedimentconcentratie in de Zeeschelde. versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + 35 p. bijl. pp, meer

Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 3. Modellering van hydro- en morfodynamische processen in de Westerschelde met Telemac: scenario’s in het kader van gevoeligheidsanalyse numeriek model. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 74 pp, meer

Stark, J.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Dwarsstroming Platen van Ossenisse: Validatie Delft3D-NeVla model voor meetcampagne 12/03/2020. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_036_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 28 + 12 p. bijl. pp, meer

Troost, P.J.; de Raeve; De Heem; Dufourny (1885). Notice sur les travaux de l'Escaut. Administration des Ponts et Chaussées: Anvers. 19 pp, meer

Walles, B.; Brummelhuis, E.; Ysebaert, T. (2020). T0 monitoring bodemdieren en slibgehalte bij het schor van Bath. IMARES Wageningen Report, C050/20. Wageningen Marine Research: Yerseke. 49 pp, meer

Top

Thesissen

Agliati, S. (2020). From landscape to landscape: multifunctional adaptation strategies for the Scheldt estuary. MSc Thesis. Delft University of Technology: Delft. 187 pp, meer

Blanco, C. (2020). Influence of seasonal changes in water temperature on the spatiotemporal distribution and vertical movement of Atlantic cod (Gadus morhua) in the Belgian Part of the North Sea and Scheldt Estuary. MA Thesis. Ghent University/Universiteit Leiden: Gent. 49 pp, meer

de Vaan, K. (2020). Building with nature applied for the Western Scheldt: modelling storm surge attenuation by a double dike system. MSc Thesis. Utrecht University, Faculty of Geosciences: Utrecht. v, 42 pp, meer

Top

Andere

(2020). Systeemanalyse toegankelijkheid Schelde-estuarium en Scheldehavens. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 44 pp, meer

Codde, R.; De Keyser, L. (1967). Noordzee Kust / Scheldemonding / Zeeschelde. Atlas van België, 18a, 18b. Nationaal Comité voor Geografie. Commissie van de Atlas van België: Brussel. 64 pp, meer

Codde, R.; De Keyser, L. (1967). Mer du Nord - Littoral/Estuaire de l' Escaut - Escaut maritime. Atlas de Belgique = Atlas van België, 18A, 18B. Comité National de Géographie, Commission de l'Atlas National: Bruxelles. 62 pp, meer

Provincie West-Vlaanderen (2007). Ontdek de natuur in de provinciedomeinen 2007. Provincie West-Vlaanderen, Dienst MiNaWa: Sint-Andries. 79 pp, meer

Tavernier, R.; Ameryckx, J.; Snacken, F.; Farasyn, D. (1970). Côte, dunes, polders. Atlas de Belgique = Atlas van België, 17. Comité National de Géographie, Commission de l'Atlas National: Bruxelles. 32 pp, meer

Tavernier, R.; Ameryckx, J.; Snacken, F.; Farasyn, D. (1970). Kust, duinen, polders. Atlas van België, 17. Nationaal Comité voor Geografie, Commissie voor de Nationale Atlas: Brussel. 32 pp, meer

Zonneveld, I.S.; Beeftink, W.G.; Wolff, W.J.; van der Goes van Naters, M.; Lebret, T. (1967). De Westerschelde, erfdeel van het Zeeuwse landschap. Het Zeeuwse Landschap: Amsterdam. 32 pp, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy