Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Monitoring VIBEG voor bodemdieren Vlakte van de Raan. T0 in 2013
Troost, K.; Goudswaard, K.; van Asch, M. (2014). Monitoring VIBEG voor bodemdieren Vlakte van de Raan. T0 in 2013. IMARES Wageningen Report, C064/14. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 12 pp.
Deel van: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoord
    Marien

Auteurs  Top 
  • Troost, K., meer
  • Goudswaard, K.
  • van Asch, M., meer

Abstract
    Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden:‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelpdieretende vogels in het kader van Europese Natura-2000, in combinatie met een ecologisch verantwoorde en duurzame visserij in deze gebieden. In het N2000 gebied Vlakte van de Raan is in 2013 een nulmeting uitgevoerd naar het voorkomen van bodemdieren, middels een bodemschaaf en zuigkor. In voorliggend datarapport wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen soorten in de voorgestelde gesloten gebieden en daarbuiten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs