Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
28 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

sorteer op titel | datum

toon de opgedeelde lijst
 • 1997. Actief biologisch beheer van viswaters, meer
 • 2009. AquaVlan: Kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten, meer
 • 2002. Bestandsopnamen kokkels, meer
 • 1996. De analyse van kwikderivaten in vissen die voor lokale consumptie gevangen worden alsook het achterhalen van de oorzaak van hogere, toxische niveau's, meer
 • 1990. De parasitaire fauna van juveniele (O+) vispopulaties in de Voordelta, de Oosterschelde en de Westerschelde, meer
 • 1999. De referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen, luik historische visbestanden en hun evolutie, meer
 • 1999. EVA II: Tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland, meer
 • 2003. Het kwantitatieve belang van het Schelde-estuarium voor mariene vispopulaties: een analyse voor de grondelsoort Pomatoschistus minutus aan de hand van geochemische merkers, meer
 • 2002. Metapopulatiestructuur en dynamiek van estuariene vispopulaties, meer
 • 2001. Modellering van migraties van mariene juveniele vissen tussen kustgebieden en estuaria, meer
 • 2002. Monitoring van het visbestand van het Schelde Estuarium, meer
 • 1995. OMES 1: Ecologie van vispopulaties in de Zeeschelde, meer
 • 2006. Onderzoek en monitoring in de Schelde, onderdeel vis, schelpdier en visserij, meer
 • 2000. Onderzoek naar de habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus) in het Schelde-estuarium op basis van een veldstudie en wiskundige modellen, meer
 • 2009. Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde, meer
 • 2006. Ontwikkeling modelinstrumentarium Westerschelde, meer
 • 1994. Ontwikkeling van natuur- en visstandbevorderende initiatieven t.b.v. prov. visserijcommissie Antwerpen (UIA/VF/1994), meer
 • 1997. Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde en bijhorende overstromingsgebieden, meer
 • 2001. Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde en de Antwerpse dokken, meer
 • 1994. Opvolging visbestand Beneden-Zeeschelde (Doel), meer
 • 1998. Opvolging visbestand Zeeschelde 1998-1999, meer
 • 2005. Systeembeschrijving delta (incl. Verspreiding Japanse Oester (Crassostrea gigas)), meer
 • 2004. Tijdreeksen Noordzee vissen, meer
 • 2001. Verspreiding van polluenten in het kader van het Meetnet Zoetwatervis, meer
 • 2001. Visbestandopnames en de uitbouw en het onderhoud van het meetnet zoetwatervis, meer
 • 2002. Visserij onderzoek (WOT-05-406), meer
 • 2004. Visvriendelijke technieken waterkrachtcentrales, meer
 • 1999. Vlina 9901: De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren, meer

toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid