Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Nederland
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/ontwikkeling-van-een-flankerend-beleid-voor-de-landbouw-nederland/

Engelstalige titel: Development of flanking measures for the agriculture of the Netherlands
Overkoepelend project: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid, meer
Status: Gestart

Thesaurustermen: Beleid; Landbouw
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Provincie Zeeland, meer, partner
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), meer, partner
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer

Abstract
De projecten in het kader van verbetering van de natuurlijkheid in het Schelde-estuarium hebben soms grote gevolgen voor de functie van de betrokken gebieden.
Om de gevolgen voor de landbouw op te vangen is een adequate regeling nodig. Regelingen voor grondverwerving bij directe uitkoop van landbouwers zijn er al. Maar ook flankerende regionale maatregelen zijn cruciaal. Per bedrijf zal maatwerk nodig zijn. Dit is dan ook het concrete product van dit project.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten