Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
263 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

toon de opgedeelde lijst
 • [ref] ([S.d.]).De buitendijkse gebieden van de Westerschelde. [S.n.]: [s.l.]. , meer

 • [ref] ([S.d.]).Het Zwin natuurreservaat : topografische kaart. Militair Geografisch Instituut: Brussel. , meer

 • [ref] ([S.d.]).Overzichtskaart bij de Startnotitie / Kennisgeving Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. [S.n.]: [s.l.]. 2 pp., meer

 • [ref] ([S.d.]).Potentiële stortzones Westerschelde. [S.n.]: [s.l.]. 1 pp., meer

 • [ref] ([S.d.]).Stortzones Nevengeul (Westerschelde). [S.n.]: [s.l.]. 1 pp., meer

 • [ref] ([S.d.]).Stortzones Plaatrand (Westerschelde). [S.n.]: [s.l.]. 1 pp., meer

 • [ref] ([S.d.]).Zwin Knokke: plan van het Zwin en van het vogelpark. [Compagnie Het Zoute]: Knokke. 2 maps pp., meer

 • [ref] (1934). Schelde: Vlissingen - Antwerpen = Escaut: Flessingue - Anvers. Bestuur van Bruggen en Wegen. Antwerpsche Zeediensten: Antwerpen. 1 map pp., meer

 • [ref] (1960). Nordsee Belgische und Niederländische Küste Mündung der Westerschelde. 3. Ausgabe 1967. Deutschen Hydrographishen Institut: Hamburg. 1 map pp., meer

 • [ref] (1964). Vaarwegenkaart van België: kunstwerken en dwarsdoorsneden. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Exploitatiedienst der Scheepvaartwegen: [s.l.]. 4 maps pp., meer

 • [ref] (1969). Netherlands and Belgium Westerschelde Valkenisse to Antwerp. Edition Number 10 (7th Sept 2006). Admiralty charts and publications: Taunton. 1 map pp., meer

 • [ref] (1988). Vegetatiekaart Het Zwin 1986 [MAP]. Rijkswaterstaat. Meetkundige Dienst: Delft. 1 map pp., meer

 • [ref] (1993). Netherlands and Belgium Westerschelde Vlissingen to Baalhoek and Terneuzen - Gent Canal. Edition Number 5 (17th July 2003). International Chart Series. Hydrographer of the Royal Netherlands Navy and United Kingdom National Hydrographer: Taunton. 1 map pp., meer

 • [ref] (1993). Terneuzen Anchorage, in: Netherlands and Belgium Westerschelde Vlissingen to Baalhoek and Terneuzen - Gent Canal. International Chart Series, : pp. 1 inset, meer

 • [ref] (1995). Knokke-Het Zwin: topografische kaart. Ed. 1. Topografische kaart van België = Carte topographique de Belgique = Topographische Karte von Belgien, 5/6 Noord en 5/2 Zuid. Nationaal Geografisch Instituut (NGI): Brussel. 1 map (1:10,000) pp., meer

 • [ref] (1996). Ekeren: topografische kaart. Topografische kaart van België = Carte topographique de Belgique = Topographische Karte von Belgien, 7(Zuid). Nationaal Geografisch Instituut (NGI): Brussel. 1 map (1:10,000) pp., meer

 • [ref] (1996). North Sea Westerschelde Oostende to Westkapelle. Edition Number 6 (14th Oct 2004). International Chart Series. Admiralty charts and publications: Taunton. 1 map pp., meer

 • [ref] (1996). North Sea Westerschelde Oostende to Westkapelle. International Chart Series. [S.n.]: Taunton. 1 map pp., meer

 • [ref] (1996). Stabroek: topografische kaart. Topografische kaart van België = Carte topographique de Belgique = Topographische Karte von Belgien, 7(Noord). Nationaal Geografisch Instituut (NGI): Brussel. 1 map (1:10,000) pp., meer

 • [ref] (1996). Zandvliet: topografische kaart. Topografische kaart van België = Carte topographique de Belgique = Topographische Karte von Belgien, 7(Noord). Nationaal Geografisch Instituut (NGI): Brussel. 1 map (1:10,000) pp., meer

 • [ref] (1997). Oud-Noordlandpolder: topografische kaart. Topografische kaart van België = Carte topographique de Belgique = Topographische Karte von Belgien, 7(Zuid). Nationaal Geografisch Instituut (NGI): Brussel. 1 map (1:10,000) pp., meer

 • [ref] (1999). Zeebrugge-Knokke Heist-Het Zwin: topografische kaart. Topografische kaart van België = Carte topographique de Belgique = Topographische Karte von Belgien, 5(5-6). Nationaal Geografisch Instituut (NGI): Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] (2000). Hansweert. Topografische kaart van Nederland, 65(H zuid). Topografische Dienst: Emmen. 1 map pp., meer

 • [ref] (2000). Hoek: topografische kaart. Topografische kaart van België = Carte topographique de Belgique = Topographische Karte von Belgien, 7(Zuid). Nationaal Geografisch Instituut (NGI): Brussel. 1 map (1:10,000) pp., meer

 • [ref] (2000). Kieldrecht-Doel: topografische kaart. ED.1 - 2000. Topografische kaart van België = Carte topographique de Belgique = Topographische Karte von Belgien, 7((1-2, 5-6)). Nationaal Geografisch Instituut (NGI): Brussel. 1 map (1:20,000) pp., meer

 • [ref] (2000). Terneuzen. Topografische kaart van Nederland, 67(E zuid). Topografische Dienst: Emmen. ISBN 90-350-0674-7. 1 map pp., meer

 • [ref] (2003). Terneuzen, in: (1993). Netherlands and Belgium Westerschelde Vlissingen to Baalhoek and Terneuzen - Gent Canal. International Chart Series, : pp. 1 inset, meer

 • [ref] (2005). Historische polderkaart van Zeeland [MAP]. Waterschap Zeeuwse Eilanden: Middelburg. 1 map pp., meer

 • [ref] (2007). Ecotopenkaart 2003 / 2004 Westerschelde - Zeeschelde; Kaart 1a. IMDC: Antwerpen. 1 pp., meer

 • [ref] (2007). Ecotopenkaart 2003 / 2004 Westerschelde - Zeeschelde; Kaart 1b. IMDC: Antwerpen. , meer

 • [ref] (2010). Westerschelde: Vlissingen tot Antwerpen (2010) [MAP]. International Chart Series. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] (2011). Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen (2011) [MAP]. International Chart Series. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust: Brussel. 3 maps pp., meer

 • [das] Procentueel aandeel in goederenoverslag van havens Vlissingen en Terneuzen in de Hamburg - Le Havre range, meer

 • [das] Polders Zeeuws-Vlaanderen, meer

 • [das] ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank. [ME-5c Permanent Quadrats Scheldt Database], meer

 • [das] Archeologie in het Schelde-estuarium. [Archeology in the Scheldt estuary], meer

 • [das] Bathymetrisch grid Schelde Estuarium (Monding-Dendermonde). [Bathymetric grid Scheldt Estuary (Mouth-Dendermonde)], meer

 • [das] Bathymetrisch grid Westerschelde 1968. [Bathymetric grid Westerschelde 1968], meer

 • [das] Bathymetrisch grid Westerschelde 2000. [Bathymetric grid Westerschelde 2000], meer

 • [das] Bathymetrisch grid Westerschelde 2001. [Bathymetric grid Westerschelde 2001], meer

 • [das] Bathymetrisch grid Westerschelde 2002. [Bathymetric grid Westerschelde 2002], meer

 • [das] Bathymetrisch grid Westerschelde 2003. [Bathymetric grid Westerschelde 2003], meer

 • [das] Bathymetrisch grid Westerschelde 2004. [Bathymetric grid Westerschelde 2004], meer

 • [das] Betonning in de Westerschelde. [Concrete in the Westen Scheldt], meer

 • [das] Dieptelijnen Beneden-Zeeschelde. [Depth contours Beneden-Zeeschelde], meer

 • [das] Detailopname Saeftinge 1992 (bathymetrisch grid). [Detailed bathymetric grid Saeftinge 1992], meer

 • [das] Detailopname Selenapolder 1994 (bathymetrisch grid). [Detailed bathymetric grid Selenapolder 1994], meer

 • [das] Detailopname Zuidgors 1992 (bathymetrisch grid). [Detailed bathymetric grid Zuidgors 1992], meer

 • [das] Detailopname Zuidgors 1994 (bathymetrisch grid). [Detailed bathymetric grid Zuidgors 1994], meer

 • [das] DTB-Nat: Digitale Topografische Bestanden van de natte infrastructuur. [Digital Topographic files of wet infrastructures], meer

 • [das] ESRI Data and maps, meer

 • [das] Europese (en Vlaamse) Ramsargebieden. [European (and Flemish) Ramsar sites], meer

 • [das] Vlaamse Vogelrichtlijngebieden (toegewezen op 17.10.1998). [Flemish Bird Directive Areas (assigned on 17.10.1988)], meer

 • [das] Vogelrichtlijngebieden, toestand 17/07/2000 (OC-product) (SBZ-V_17072000). [Flemish Bird Directive Areas, situation 17/07/2000 (OC-product) (SBZ-V_17072000)], meer

 • [das] Vegetatiekaarten data Zeeschelde. [Geodatabase of vegetation maps of the Seascheldt], meer

 • [das] Grondwaterkwetsbaarheid. [Groundwater vulnerability], meer

 • [das] Historische dieptekaart Westerschelde 1800. [Historical depth chart Westerschelde 1800], meer

 • [das] Historische dieptekaart Westerschelde 1818. [Historical depth chart Westerschelde 1818], meer

 • [das] Historische dieptekaart Westerschelde 1860. [Historical depth chart Westerschelde 1860], meer

 • [das] Hyperspectrale vliegtuigopnamen monding Westerschelde. [Hyperspectral airborne imagery of the mouth of the Westerschelde], meer

 • [das] Hyperspectrale vliegtuigopnamen Zeeschelde - 2005. [Hyperspectral airborne imagery of the Zeeschelde - 2005], meer

 • [das] Hyperspectrale vliegtuigopnamen Zeeschelde - 2007. [Hyperspectral airborne imagery of the Zeeschelde - 2007], meer

 • [das] Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schelde-estuarium: slikken en schorren. [Hyperspectral plane images Scheldt estuary: mudflats and salt marshes], meer

 • [das] Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schelde-estuarium: Plaat van Walsoorden, Saeftinge en Molenplaat. [Hyperspectral plane images Scheldt estuary: Pwalsoorden, Saeftinge and Molenplaat], meer

 • [das] Grootschalige Basiskaart havengebied Antwerpen. [Large scale base map harbour area Antwerp], meer

 • [das] Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004. [Laser altimetry survey Westerschelde 2004], meer

 • [das] Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 1. [Laser altimetry survey Westerschelde 2004 - Part 1], meer

 • [das] Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 2. [Laser altimetry survey Westerschelde 2004 - Part 2], meer

 • [das] Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 3. [Laser altimetry survey Westerschelde 2004 - Part 3], meer

 • [das] Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 4. [Laser altimetry survey Westerschelde 2004 - Part 4], meer

 • [das] Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 5. [Laser altimetry survey Westerschelde 2004 - Part 5], meer

 • [das] Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 6. [Laser altimetry survey Westerschelde 2004 - Part 6], meer

 • [das] Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer

 • [das] Maximale ebstroomsnelheid bij gemiddeld tij in de situatie voor de laatste verdieping anno '97/'98. [Maximal ebb rate of flow at mean tide in the situation before the last deepening '97/'98], meer

 • [das] MWTL fysisch monitoring netwerk: actuele waterdata. [MWTL physical monitoring network: current water data], meer

 • [das] OWWIN: Oppervlaktewaterwingebieden drinkwater (mestdecreet). [Surface water extraction regions - drinking water (Manure Decree)], meer

 • [das] Polders en Wateringen. [Polders and Watering], meer

 • [das] Polders Zeeuwse Eilanden. [Polders Zeeland Isles], meer

 • [das] Zoute Ecotopen Westerschelde 2012. [Salt Ecotopes Westerschelde 2012], meer

 • [das] VHA: Vlaamse hydrografische atlas. [Flemish hydrographic atlas], meer

 • [das] VHAZ: Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones. [Flemish Hydrographic Atlas - Zones], meer

 • [das] Stroomgebied van de Schelde, deelstroomgebieden. [Watershed of the Scheldt, sub-basins], meer

 • [das] Stroomgebied van de Schelde, topografie. [Watershed of the Scheldt, Topography], meer

 • [das] Westerschelde, topografie. [Western Scheldt, Topography], meer

 • [das] WW200005: Beschermingszones van grondwaterwinningen. [Protection zones of groundwater extractions], meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 12 maps pp., meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007). Doel - Boerenschans 2007 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2007 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/05, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007). Hansweert 2007 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2007 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/09, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007). Monding Rupel - Hemiksem 2007 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2007 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/02, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007). Saeftinge - Doel 2007 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2007 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/06, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007). Terneuzen - Hansweert 2007 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2007 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/10, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007). Valkenisse - Saeftinge 2007 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2007 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/07, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007). Walsoorden - Valkenisse 2007 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2007 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/08, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007). Wandelaar - Wielingen 2007 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2007 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/12, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007). Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2007 (kaartnummer 104) [KAART]. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 12 maps pp., meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007). Wielingen - Vlissingen 2007 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2007 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/11, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007). Wintam - Monding Rupel 2007 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2007 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/01, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Antwerpen 2009 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/03, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Doel - Boerenschans 2009 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/04, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Hansweert 2009 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/08, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Hemiksem - Hoboken 2009 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/02, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Monding Rupel - Hemiksem 2009 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/01, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Saeftinge - Doel 2009 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/05, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Terneuzen - Hansweert 2009 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/09, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Valkenisse - Saeftinge 2009 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/06, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Walsoorden - Valkenisse 2009 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/07, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Wandelaar - Wielingen 2009 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/11, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 11 maps pp., meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Wielingen - Vlissingen 2009 [KAART], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/10, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2010). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust: monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle 2015 [KAART]. Hernieuwde uitgave mei 2015. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale, 1474. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 1 kaart pp., meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2010). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust: monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle 2017 [KAART]. hernieuwde uitgave april 2017. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale, 1474. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 1 kaart pp., meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2010). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust: monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle 2018 [KAART]. Hernieuwde uitgave december 2018. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale, 1474. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 1 kaart pp., meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Antwerpen 2011 (kaartnummer 104/03) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/3, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Doel - Boerenschans 2011 (kaartnummer 104/04) [Map], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/4, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Hansweert 2011 (kaartnummer 104/08) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/8, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Hemiksem - Hoboken 2011 (kaartnummer 104/02) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/02, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Monding Rupel - Hemiksem 2011 (kaartnummer 104/01) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/01, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Saeftinge - Doel 2011 (kaartnummer 104/05) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/05, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Terneuzen - Hansweert 2011 (kaartnummer 104/09) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/9, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Valkenisse - Saeftinge 2011 (kaartnummer 104/06) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/6, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Walsoorden - Valkenisse 2011 (kaartnummer 104/07) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/7, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Wandelaar - Wielingen 2011 (kaartnummer 104/11) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/11, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. 11 maps pp., meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2011). Wielingen - Vlissingen 2011 (kaartnummer 104/10) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2011 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/10, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Hansweert 2013 (kaaartnummer 104/08) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Zeebrugge tot monding Rupel 2013 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/08, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Monding Rupel - Hemiksem 2013 (kaartnummer 104/01) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Zeebrugge tot monding Rupel 2013 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/01, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Terneuzen - Hansweert 2013 (kaartnummer 104/09) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Zeebrugge tot monding Rupel 2013 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/09, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Valkenisse - Saeftinge 2013 (kaartnummer 104/06) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Zeebrugge tot monding Rupel 2013 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/06, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Walsoorden - Valkenisse 2013 (kaartnummer 104/07) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Zeebrugge tot monding Rupel 2013 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/07, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Wandelaar - Wielingen (kaartnummer 104/11) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Zeebrugge tot monding Rupel 2013 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/11, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Wielingen - Vlissingen 2013 (kaartnummer 104/10) [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Zeebrugge tot monding Rupel 2013 (kaartnummer 104) [KAART]. pp. 104/10, meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2014). Westerschelde - Zeeschelde: monding Westerschelde tot monding Rupel 2014 (kaartnummer 104) [KAART]. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Brussel. 10 maps pp., meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2017). Westerschelde - Zeeschelde: monding Westerschelde tot monding Rupel 2017 (kaartnummer 104) [KAART]. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 10 kaarten pp., meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2018). Westerschelde - Zeeschelde: monding Westerschelde tot monding Rupel 2018 (kaartnummer 104) [KAART]. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 10 kaarten pp., meer

 • [ref] Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2019). Westerschelde - Zeeschelde: monding Westerschelde tot monding Rupel 2019 (kaartnummer 104) [KAART]. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 10 kaarten pp., meer

 • [ref] Afdeling Maritieme Schelde (1998). Antwerpen tot Schelle, in: Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen (1998) [MAP]. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale, : pp. 1 map, meer

 • [ref] Afdeling Maritieme Schelde (1998). Schelle tot Rupelmonding, in: Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen (1998) [MAP]. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale, : pp. 1 map, meer

 • [ref] Afdeling Maritieme Schelde (1998). Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen, in: Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen (1998) [MAP]. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale, : pp. 1 map, meer

 • [ref] Afdeling Maritieme Schelde (1998). Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen (1998) [MAP]. Nieuwe uitgave: 1998, VI. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2009). Westerschelde: Antwerpen tot Hoboken (2009) [KAART]. International Chart Series. [S.n.]: [s.l.]. , meer

 • [ref] Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2009). Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen [MAP]. International Chart Series. [S.n.]: [s.l.]. , meer

 • [ref] Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2009). Westerschelde: Hoboken tot Wintam (2009) [KAART]. International Chart Series. [S.n.]: [s.l.]. , meer

 • [ref] Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2011). Antwerpen tot Hoboken, in: Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen (2011) [MAP]. International Chart Series, : pp. 1 map, meer

 • [ref] Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2011). Hoboken tot Wintam, in: Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen (2011) [MAP]. International Chart Series, : pp. 1 map, meer

 • [ref] Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2011). Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen, in: Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen (2011) [MAP]. International Chart Series, : pp. 1 map, meer

 • [ref] Antwerpse Zeediensten (1957). Schelde Vlissingen - Antwerpen = Escaut Flessingue - Anvers. [S.n.]: [s.l.]. 1 map pp., meer

 • [ref] Antwerpse Zeediensten (1960). Schelde Monding - Antwerpen Liggingsplan = Escaut Embouchure - Anvers Plan de situation, in: Antwerpse Zeediensten Schelde: Monding - Antwerpen = Escaut: Embouchure - Anvers. , meer

 • [ref] Antwerpse Zeediensten (1960). Schelde: Monding - Antwerpen = Escaut: Embouchure - Anvers. Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw: [s.l.]. , meer

 • [ref] Antwerpse Zeediensten (1960). Terneuzen - Valkenisse, in: Antwerpse Zeediensten Schelde: Monding - Antwerpen = Escaut: Embouchure - Anvers. pp. 5, meer

 • [ref] Antwerpse Zeediensten (1960). Valkenisse - Saaftinge, in: Antwerpse Zeediensten Schelde: Monding - Antwerpen = Escaut: Embouchure - Anvers. pp. 4, meer

 • [ref] Antwerpse Zeediensten (1967). Schelde Vlissingen - Antwerpen 1967 = Escaut Flessingue - Anvers 1967. [S.n.]: [s.l.]. 1 map pp., meer

 • [ref] Antwerpse Zeediensten (1976). Bestrijden van overstromingen in het Zeescheldebekken: samenvattend overzicht der dijkhoogten (situatie september 1976) [KAART]. [S.n.]: [s.l.]. 1 map pp., meer

 • [ref] Antwerpse Zeehavendienst (1991). Terneuzen 1991, in: Antwerpse Zeehavendienst Kanaal van Gent naar Terneuzen. pp. 105/11, meer

 • [ref] Beautemps-Beaupré, C.-F. (2005). Carte réduite des côtes des Pays-Bas (depuis Ostende jusqu'à Hellevoetsluis). Facsimile from the 1817 edition. ProSes/Rijkswaterstaat Zeeland: Vlissingen. 1 map pp., meer

 • [ref] Bestuur van Bruggen en Wegen - Antwerpse Zeediensten (1934). Schelde Vlissingen - Antwerpen 1934 = Escaut Flessingue - Anvers 1934 [KAART]. [S.n.]: [s.l.]. 1 map pp., meer

 • [ref] Bestuur van het zeewezen, Antwerpse Zeediensten; De Bruyne, L. (1939). Hansweert - Saeftingen, in: Bestuur van het zeewezen, Antwerpse Zeediensten et al. Schelde Verzamelingsplan. pp. Blad III, meer

 • [ref] Bestuur van het zeewezen, Antwerpse Zeediensten; De Bruyne, L. (1939). Schelde Verzamelingsplan. Militair Cartografisch Instituut: [s.l.]. , meer

 • [ref] Bestuur van het zeewezen, Antwerpse Zeediensten; De Bruyne, L. (1939). Terneuzen - Hansweert, in: Bestuur van het zeewezen, Antwerpse Zeediensten et al. Schelde Verzamelingsplan. pp. Blad II, meer

 • [ref] Chef der Hydrografie (1985). Terneuzen, in: Chef der Hydrografie Westerschelde van Vlissingen tot Antwerpen met Kanaal van Terneuzen naar Gent. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale, : pp. 1 inset, meer

 • [ref] Chef der Hydrografie (1985). Westerschelde van Vlissingen tot Antwerpen met Kanaal van Terneuzen naar Gent. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. [S.n.]: 's-Gravenhage. 1 map pp., meer

 • [ref] de Ferraris, J.J.J. (1771). Sluys ou l'Écluse. Kwartblad 23/1 en 23/2. Scale 1:11.520. Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik (1771-1778). J. de Ferraris: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Dépot de la Guerre (1875). Westcappelle. Feuille V, planchette n° 6. Levée et nivelée en 1862. Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1:20.000 = Topografische kaart van België op 1:20.000. Dépot de la Guerre: Bruxelles. 1 map pp., meer

 • [ref] Dienst der kust (1986). Belgische Oostkust - Rasterkaart; lodingen uitgevoerd door het BEASAC - platform [MAP]. Eurosense Belfotop: Belgium. 1 map pp., meer

 • [ref] Dienst der Kust. Directie Oostkust (1991). Vegetatiekaart van het natuurreservaat "Het Zwin" [MAP]. Eurosense Belfotop: Wemmel. 1 map pp., meer

 • [ref] Doyers et al. (1853). Commune de Knocke. Province de Flandre occid.le. Arrondissement de Bruges. Canton de Bruges. N.° 5. N.° 100. Carte de Belgique. Réduction des plans cadastraux. Dépot de la Guerre: Bruxelles. 1 map pp., meer

 • [ref] Durme (2001). Monitoringrapport van erkend natuurreservaat nr. 137 de durmemeersen te waasmunster, hamme en zele (oost-vlaanderen). Monitoringrapport, 137. Departement Leefmilieu en Infrastructur (LIN), Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (AMINAL): Brussel. 55 pp., meer

 • [ref] Durme (2003). Eerste monitoringrapport: de scheldebroeken (e-082) te zele, berlare, wichelen (oost-vlaanderen) 2003. Monitoringrapport, 82. Departement Leefmilieu en Infrastructur (LIN), Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (AMINAL): Brussel. 54 pp., meer

 • [ref] Ebbing, J.H.J. et al. (1992). Geologische kaart Rabsbank. Rijks Geologische Dienst: Haarlem. ISBN 9072869176. , meer

 • [ref] Frix, E.H.; Harrewijn, J. (1707). Carte particulière des environs de Bruges, Ostende, Damme, l'Ecluse et autres: Harrewijn fecit [KAART]. chez Eugene Henry Fricx ruë de la Madeleine: Bruxelles. 1 map pp., meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Antwerpen 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/04, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Doel - Boerenschans 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/05, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Hansweert 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/09, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Hemiksen - Hoboken 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/03, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Monding Rupel - Hemiksem 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/02, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Saeftinge - Doel 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/06, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Terneuzen - Hansweert 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/10, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Valkenisse - Saeftinge 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/07, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Walsoorden - Valkenisse 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/08, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Wandelaar - Wielingen 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/12, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Westerschelde 1998 Monding - Rupel. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: [s.l.]. , meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Wielingen - Vlissingen 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/11, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (1998). Wintam - Monding Rupel 1998, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 1998 Monding - Rupel. pp. 104/01, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (2001). Antwerpen 2001, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 2001 Monding - Rupel. pp. 104/04, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (2001). Doel - Boerenschans 2001, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 2001 Monding - Rupel. pp. 104/05, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (2001). Hemiksem - Hoboken 2001, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 2001 Monding - Rupel. pp. 104/03, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (2001). Monding Rupel - Hemiksem, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 2001 Monding - Rupel. pp. 104/02, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (2001). Saeftinge - Doel 2001, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 2001 Monding - Rupel. pp. 104/06, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (2001). Valkenisse - Saeftinge 2001, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 2001 Monding - Rupel. pp. 104/07, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (2001). Wandelaar - Wielingen 2001 [MAP], in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 2001 Monding - Rupel. pp. 104/12, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (2001). Westerschelde 2001 Monding - Rupel. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: [s.l.]. , meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (2001). Wielingen - Vlissingen 2001, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 2001 Monding - Rupel. pp. 104/11, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde (2001). Wintam - Monding Rupel 2001, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde 2001 Monding - Rupel. pp. 104/01, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang (2003). Hansweert 2003, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang Westerschelde 2003 Monding - Rupel. pp. 104/09, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang (2003). Monding Rupel - Hemiksem 2003, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang Westerschelde 2003 Monding - Rupel. pp. 104/02, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang (2003). Terneuzen - Hansweert 2003, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang Westerschelde 2003 Monding - Rupel. pp. 104/10, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang (2003). Valkenisse - Saeftinge 2003, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang Westerschelde 2003 Monding - Rupel. pp. 104/07, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang (2003). Walsoorden - Valkenisse 2003, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang Westerschelde 2003 Monding - Rupel. pp. 104/08, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang (2003). Wandelaar - Wielingen 2003 [MAP], in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang Westerschelde 2003 Monding - Rupel. pp. 104/12, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang (2003). Westerschelde 2003 Monding - Rupel. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: [s.l.]. , meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang (2003). Wielingen - Vlissingen 2003, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang Westerschelde 2003 Monding - Rupel. pp. 104/11, meer

 • [ref] Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang (2003). Wintam - Monding Rupel 2003, in: Hydrografie - Afdeling Maritieme Toegang Westerschelde 2003 Monding - Rupel. pp. 104/01, meer

 • [ref] Hydrografie - Antwerpse Zeediensten (1972). Westerschelde Vlissingen - Antwerpen 1972. Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Hydrografische Dienst Antwerpen, Afdeling Maritieme Schelde (1996). Antwerpen, in: Hydrografische Dienst Antwerpen, Afdeling Maritieme Schelde Westerschelde Vlissingen - Antwerpen 1996. pp. 1 inset, meer

 • [ref] Hydrografische Dienst Antwerpen, Afdeling Maritieme Schelde (1996). Westerschelde Vlissingen - Antwerpen 1996. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Hydrografische Dienst Antwerpen, Afdeling Maritieme Schelde (1996). Westerschelde Vlissingen - Antwerpen 1996. juni 1996. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Hydrografische Dienst der Kust Oostende (1972). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust - Monding der Westerschelde van Oostende tot Westkapelle 1972 [KAART]. Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 1 kaart pp., meer

 • [ref] Hydrografische Dienst der Kust Oostende (1985). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust - Monding der Westerschelde van Oostende tot Westkapelle 1985 [KAART]. Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 1 kaart pp., meer

 • [ref] Hydrografische Dienst der Kust Oostende (1985). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale, 1474. Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Hydrografische Dienst Oostende ([S.d.]).Noordzee Belgisch-Nederlandse kust Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. Hernieuwde utigave oktober 1996. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Kust (2005). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. Hernieuwde uitgave mei 2005. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust ([S.d.]).Noordzee Belgisch-Nederlandse kust monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. [S.n.]: [s.l.]. , meer

 • [ref] Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust (2003). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. Hernieuwde uitgave september 2003. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust (2006). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. Hernieuwde uitgave juni 2006. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Hydrographer of the Navy (2003). Netherlands and Belgium Westerschelde Valkenisse to Antwerp. Edition Number 8 (13th Mar 2003). United Kingdom Hydrographic Office: Taunton. 1 Map pp., meer

 • [ref] Institut Cartographique Militaire (1939). Westcappelle (5/6). Levé et nivelé en 1862. Dernière révision en 1911. Compléments en 1937. Imp. litho. de l'Institut Cartographique Militaire 1937. Carte topographique analogique de la Belgique à l'echelle de 1:10.000 = Analoge topografische kaart van België op 1:10.000. Institut Cartographique Militaire: Bruxelles. 1 map pp., meer

 • [ref] Institut Cartographique Militaire (1959). Westcappelle (5/6). Levé et nivelé en 1862. Dernière revision en 1911. Compléments en 1937. Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1:20.000 = Topografische kaart van België op 1:20.000. Institut Cartographique Militaire: Bruxelles. 1 map pp., meer

 • [ref] Irving, E. G. (1962). North Sea Dunkerque to Flushing. [S.n.]: London. 1 map pp., meer

 • [ref] Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie (2001). Kanaal door Zuid-Beveland Wemeldinge tot Hansweert, in: Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie 1805 Oosterschelde, Veerse Meer en Grevelingen. 1800 Serie: Officiële zeekaart voor kust- en binnnenwateren, : pp. 1805.4, meer

 • [ref] Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie (2005). 1803 Westerschelde Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Terneuzen naar Gent. editie 2005. 1800 Serie: Officiële zeekaart voor kust- en binnnenwateren. Chef der Hydrografie: Den Haag. , meer

 • [ref] Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie (2005). Hansweert, in: Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie 1803 Westerschelde Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Terneuzen naar Gent. 1800 Serie: Officiële zeekaart voor kust- en binnnenwateren, : pp. 1803.3, meer

 • [ref] Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie (2005). Terneuzen, in: Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie 1803 Westerschelde Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Terneuzen naar Gent. 1800 Serie: Officiële zeekaart voor kust- en binnnenwateren, : pp. 1803.3, meer

 • [ref] Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie (2005). Westerschelde Bath tot Lillo, in: Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie 1803 Westerschelde Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Terneuzen naar Gent. 1800 Serie: Officiële zeekaart voor kust- en binnnenwateren, : pp. 1803.5, meer

 • [ref] Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie (2005). Westerschelde Borssele tot Kruiningen, in: Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie 1803 Westerschelde Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Terneuzen naar Gent. 1800 Serie: Officiële zeekaart voor kust- en binnnenwateren, : pp. 1803.3, meer

 • [ref] Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie (2005). Westerschelde Cadzand tot Borsele, in: Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie 1803 Westerschelde Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Terneuzen naar Gent. 1800 Serie: Officiële zeekaart voor kust- en binnnenwateren, : pp. 1803.2, meer

 • [ref] Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie (2005). Westerschelde Doel tot Antwerpen, in: Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie 1803 Westerschelde Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Terneuzen naar Gent. 1800 Serie: Officiële zeekaart voor kust- en binnnenwateren, : pp. 1803.6, meer

 • [ref] Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie (2005). Westerschelde Walsoorden tot Bath, in: Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie 1803 Westerschelde Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Terneuzen naar Gent. 1800 Serie: Officiële zeekaart voor kust- en binnnenwateren, : pp. 1803.4, meer

 • [ref] Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie (2005). Westerschelde: Cadzand tot Borsele, in: Koninklijke Marine / Dienst der Hydrografie (2002). 1801 Noordzeekust De Panne tot Den Helder. 1800 Serie: Officiële zeekaart voor kust- en binnnenwateren, : pp. 1801.4, meer

 • [ref] Kümmer (1858). Situation du lit de l'Escaut dans la partie de son cours comprise entre le fort de Lillo et le fort de Bath, ce dernier situé sur le territoire néerlandais. P. Vander Maelen: Anvers. 1 carte pp., meer

 • [ref] Leemans, J.; Verspaandonk, B. (1980). Saeftinghe: vegetatiekaart. Het Zeeuwse Landschap: Heinkenszand. 24, 1 map pp., meer

 • [ref] Leemans, J.; Verspaandonk, B.; Zonneveld, I.S. (1979). Vegetatiekaart 1971 Verdronken Land van Saeftinghe, in: Leemans, J. et al. (1980). Saeftinghe: vegetatiekaart. pp. 1 folded map, meer

 • [ref] Maritime Institute (2005). Map III.1.2.3c Important locations for birds (seaside and landside), in: Maes, F. et al. Een zee van ruimte: naar een ruimtelijk structuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee (GAUFRE). pp. 1 map, meer

 • [ref] Militair Geografisch Instituut (1954). Het Zwin 5/1-2. Opmeting door aerofotogrammetrie in 1950. Luchtopname in 1948-1949. Gedeeltelijke niet-metrische aanvulling in 1953. Uitgave 1 - IGMB M 834. Carte topographique analogique de la Belgique à l'echelle de 1:25.000 = Analoge topografische kaart van België op 1:25.000. Militair Geografisch Instituut = Institut Géographique Militaire: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Militair Geografisch Instituut (1955). Heist - Westkapelle 5/5-6. Opmeting door aerofotogrammetrie in 1950. Luchtopname in 1948-1949. Uitgave 1 - IGMB M 834. Carte topographique analogique de la Belgique à l'echelle de 1:25.000 = Analoge topografische kaart van België op 1:25.000. Militair Geografisch Instituut = Institut Géographique Militaire: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Militair Geografisch Instituut (1964). Westkapelle 5/6. Opmeting door aerofotogrammetrie in 1950. Luchtopname in 1948-1949. Gedeeltelijke aanvulling 1953. Carte topographique analogique de la Belgique à l'echelle de 1:10.000 = Analoge topografische kaart van België op 1:10.000. Militair Geografisch Instituut = Institut Géographique Militaire: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Militair Geografisch Instituut (1971). Heist - Westkapelle 5/5-6. Uitgave 2 - IGMB 1971 M834. Herziening 1969. Carte topographique analogique de la Belgique à l'echelle de 1:25.000 = Analoge topografische kaart van België op 1:25.000. Militair Geografisch Instituut = Institut Géographique Militaire: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Militair Geografisch Instituut (1971). Het Zwin 5/1-2. Uitgave 2 - IGMB 1971 M834. Herziening 1969. Carte topographique analogique de la Belgique à l'echelle de 1:25.000 = Analoge topografische kaart van België op 1:25.000. Militair Geografisch Instituut = Institut Géographique Militaire: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Militair Geografisch Instituut (1971). Westkapelle 5/6. 2de uitgave. Herziening 1958-1960; 1969. Carte topographique analogique de la Belgique à l'echelle de 1:10.000 = Analoge topografische kaart van België op 1:10.000. Militair Geografisch Instituut = Institut Géographique Militaire: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Nationaal Geografisch Instituut (1985). Heist - Westkapelle 5/5-6. Uitgave 3 - IGNB 1985 M834. Herziening 1981. Carte topographique analogique de la Belgique à l'echelle de 1:25.000 = Analoge topografische kaart van België op 1:25.000. Nationaal Geografisch Instituut: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Nationaal Geografisch Instituut (1985). Het Zwin 5/1-2. Uitgave 3 - IGNB 1985 M834. Herziening 1981. Carte topographique analogique de la Belgique à l'echelle de 1:25.000 = Analoge topografische kaart van België op 1:25.000. Nationaal Geografisch Instituut: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Nationaal Geografisch Instituut (1985). Westkapelle 5/6. Herziening 1981. Carte topographique analogique de la Belgique à l'echelle de 1:10.000 = Analoge topografische kaart van België op 1:10.000. Nationaal Geografisch Instituut: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Plovie, J.W. (1994). Aanzet tot een natuurbeheers-en ontwikkelingsplan voor knokke-heist: anok: zwinstreek plan boomkikker. Natuurreservaten: Knokke-Heist. 65 pp., meer

 • [ref] Rochet, E.; D'Hoop, E. (1898). Carte hydrographique de l'Escaut Néerlandais: II. Hoedekenskerke - Bath (frontière Belge) [MAP]. Ministère de l'Agriculture et des Travaux Publics. Service de l'Hydrographie: Bruxelles. 1 map pp., meer

 • [ref] Rochet, E.; D'Hoop, E. (1899). Carte hydrographique de l'Escaut Néerlandais: I. Flessingue-Baarland [MAP]. Ministère des Finances et des Travaux Publics de Belgique. Service de l' Hydrographie: Bruxelles. 1 map pp., meer

 • [ref] Smagghe et al. (1853). Commune de Westcappelle. Province de Flandre Occid.le. Arrondissement de Bruges. Canton de Bruges. N.° 5. N.° 219. Carte de Belgique. Réduction des plans cadastraux. Dépot de la Guerre: Bruxelles. 1 map pp., meer

 • [ref] Stessels (1866). Carte générale des bancs de Flandres compris entre Gravelines et l'embouchure de l'Escaut. Imp. F. Bizolier: Anvers. 1 map pp., meer

 • [ref] Vander Maelen, Ph. (1846). Heyst 25. Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen à l'échelle de 1 à 20.000. Etablissement géographique de Bruxelles fondé par Ph. Vandermaelen: Bruxelles. 1 map pp., meer

 • [ref] Vander Maelen, Ph. (1846). L'Écluse 26. Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen à l'échelle de 1 à 20.000. Etablissement géographique de Bruxelles fondé par Ph. Vandermaelen: Bruxelles. 1 map pp., meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Antwerpen 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/04, meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Doel-Boerenschans 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/05, meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Hansweert 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/09, meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Hemiksem-Hoboken 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/03, meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Monding Rupel-Hemiksem 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/02, meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Saeftinge-Doel 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/06, meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Terneuzen-Hansweert 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/10, meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Valkenisse-Saeftinge 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/07, meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Walsoorden-Valkenisse 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/08, meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Wandelaar-Wielingen 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/12, meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Wielingen-Vlissingen 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/11, meer

 • [ref] Vlaamse Hydrografie (2005). Wintam-monding Rupel 2005 [MAP], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Westerschelde - Zeeschelde: Monding-Rupel kaartnummer 104. pp. 104/01, meer

 • [ref] Vlaamse Milieumaatschappij (2004). Biologische waterkwaliteit in Vlaanderen [MAP]. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 1 map pp., meer

 • [ref] Wartel, S. et al. (1999). Schelde lithology. KBIN: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Wartel, S.; Parker, R.; Francken, F. (1999). Schelde structures. KBIN: Brussel. 1 map pp., meer

 • [ref] Zwaenepoel, A. (2002). Detailstudie poldergebied Meetkerkse Moeren: Tussentijds rapport in het kader van een polder-ecosysteemvisie voor de oostelijke West-Vlaamse polders (Oostende-Knokke-Brugge). West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand (WVI): Brugge. 128 pp., meer


toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid