Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
20 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

toon de opgedeelde lijst
 • Adviseurs Ecologie, meer
 • Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, meer
 • ARCADIS; Arcadis Nederland, meer
 • Deltares; Unit Verkenningen- en Beleidsanalyse (DELTARES-VEB), meer
 • European Environment Agency (EEA), meer
 • Internationale Scheldecommissie (ISC), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meer
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie; GeoHydrodynamics and Environmental Research group (ULG-GHER), meer
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie; Unité d’Océanographie Chimique (ULG), meer
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Biologie, Ecologie et Evolution; Laboratoire d'Océanologie (ULG), meer
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement; Unité Modélisation Biogéochimique Système Terre; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (ULB-LoCGE), meer
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (UA-ECOBE), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (UGent-GhEnToxLab), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst (MOW), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (VUB-HYDR), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (VUB-AMGC), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (WUR-IMARES), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Universiteit Wageningen; Departement Omgevingswetenschappen; Departement Natuurbeheer en plantenecologie (WUR), meer
 • Waterschap Brabantse Delta, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid