Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
16 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

toon de opgedeelde lijst
 • Instituut voor Natuurbehoud (IN), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie (KULeuven), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Diversiteit en Systematiek van Dieren (KULeuven), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Laboratorium voor Aquatische Ecologie (KULeuven), meer
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Agroketens en Visserij (EL&I), meer
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Directie Visserij (LNV), meer
 • Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), meer
 • Productschap Vis (PV), meer
 • Provincie Antwerpen; Provinciale Visserijcommissie Antwerpen, meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent-MARBIOL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Bos en Groen (LNE-AMINAL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Aquatisch Beheer (LNE), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (WUR-IMARES), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Ijmuiden (WUR), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid