Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
414 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

toon de opgedeelde lijst
 • ABP Marine Environmental Research (ABPmer), meer
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), meer
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen; Afdeling Loodswezen (AWZ), meer
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen; Directoraat-Generaal (AWZ), meer
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen; Vlaamse Nautische Autoriteit (AWZ), meer
 • Adviseurs Ecologie, meer
 • Agence de l'Eau, meer
 • Agentschap Onroerend Erfgoed, meer
 • Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, meer
 • Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek, meer
 • Antea Belgium nv, meer
 • Antea Belgium nv; Kantoor Gent, meer
 • Antwerpse Scheepvaartvereniging vzw, meer
 • APEC-Antwerp Port Consultancy NV (APEC), meer
 • Aqua Vision, meer
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv, meer
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Antwerpen, meer
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas, meer
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Gent, meer
 • ARCADIS; Arcadis Nederland, meer
 • Assessing Risks of Chemicals (ARCHE), meer
 • AVIV Adviseurs voor Externe Veiligheid, meer
 • Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS), meer
 • Brussels Capital-region; Brussels Instituut voor Milieubeheer (IBGE - BIM), meer
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer
 • Brussels Research Unit for Environmental, Geochemical and Life Sciences Studies (BRUEGEL), meer
 • Buck Consultants International (BCI), meer
 • Bureau Getijdewateren, meer
 • Bureau voor Toerisme Zeeland (BTZ), meer
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), meer
 • Centrum voor Natuur- en Milieueducatie vzw (CVN), meer
 • Centrum voor Natuur- en Milieueducatie vzw; Secretariaat Oost-Vlaanderen (CVN), meer
 • Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR), meer
 • Conseil Général du Département du Nord, meer
 • Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), meer
 • De Milieuboot vzw, meer
 • Delta Milieu, meer
 • Delta Project Management BV - Culemborg, meer
 • Deltares, meer
 • Deltares; Afdeling Hydrodynamica en Operationele Systemen (DELTARES-ZKS), meer
 • Deltares; Afdeling Integrale Gebiedsontwikkeling (DELTARES-VEB), meer
 • Deltares; Afdeling Morfologie en Sedimentaire Systemen (DELTARES-ZKS), meer
 • Deltares; Afdeling Operationeel Waterbeheer (ZWS), meer
 • Deltares; Afdeling Rivierkunde en Transport over Water (ZWS), meer
 • Deltares; Afdeling Strategische Verkenningen en Innovatiemanagement (DELTARES-VEB), meer
 • Deltares; Afdeling Waterhuishouding (ZWS), meer
 • Deltares; Afdeling Waterkwaliteit en Ecosystemen (ZWS), meer
 • Deltares; Afdeling Waterkwaliteit en Slib (DELTARES-ZKS), meer
 • Deltares; Afdeling Waterveiligheid (ZWS), meer
 • Deltares; Document Information Department, meer
 • Deltares; Unit Bodem- en Grondwatersystemen (BGD), meer
 • Deltares; Unit Geo-Engineering (GEO), meer
 • Deltares; Unit Geo-Engineering; GeoLab (GEO), meer
 • Deltares; Unit Hydraulic Engineering (HYE), meer
 • Deltares; Unit Verkenningen- en Beleidsanalyse (DELTARES-VEB), meer
 • Deltares; Unit Zee- en Kustsystemen (DELTARES-ZKS), meer
 • Deltares; Unit Zee- en Kustsystemen; Afdeling Ecosysteem analyse en assessment (DELTARES-ZKS-ESA), meer
 • Deltares; Unit Zoetwatersystemen (ZWS), meer
 • DHI Water & Environment Sweden, meer
 • Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine, meer
 • DoctorandusB B.V. (drsb), meer
 • Dredging, Environmental & Marine Engineering N.V.; DEC N.V. (DEME-DEC), meer
 • Dredging, Environmental & Marine Engineering NV; Dredging International NV (DEME-DI), meer
 • EcoCurves, meer
 • Electrabel NV; Nucleaire productie Doel, meer
 • Environmental Research Center NV (ERC), meer
 • Envisan NV, meer
 • Euregio Scheldemond, meer
 • European Centre for Risk Assessment bvba (EURAS), meer
 • European Environment Agency (EEA), meer
 • European Sea Ports Organisation (ESPO), meer
 • Europese Commissie (EC), meer
 • Eurosense Belfotop NV, meer
 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer
 • Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Directoraat generaal Leefmilieu; Dienst Marien Milieu (FOD-FAVV-AFSCA), meer
 • French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and Spatial Planning (MED), meer
 • G-tec s.a., meer
 • Gemeenschappelijk Nautisch Secretariaat (GNS), meer
 • Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), meer
 • Gemeente Sluis, meer
 • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), meer
 • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; Documentatiecentrum (GHA-AHB), meer
 • GEMS International nv (GEMS int NV), meer
 • Ghent University; Faculty of Bioscience Engineering; Department of Environment; Afdeling voor Hydrologie en waterbeheer (UGent), meer
 • Grenzeloze Schelde, meer
 • Groep C en Connect (GRCO nv), meer
 • Grontmij Belgroma, meer
 • Haecon NV (HAECON NV), meer
 • Havenbedrijf Gent GAB, meer
 • Havenbedrijf Rotterdam N.V. (GHR), meer
 • Havenbedrijf Vlissingen, meer
 • HEMMIS N.V.: Hydro Ecolo Meteo Management Information Systems (HEMMIS), meer
 • Hesse-Noord Natie N.V., meer
 • Het Natuurloket, meer
 • Het Scaldisnet vzw (SCALDIS), meer
 • HKV Lijn in water BV (HKV), meer
 • Hogeschool Antwerpen, meer
 • Hogeschool Zeeland, meer
 • Hogeschool Zeeland; Opleiding Aquatische Ecotechnologie, meer
 • Ingenieursbureau S.D. Kamminga, meer
 • Inno.com cva (Inno), meer
 • Institute of Nature Conservation and Biodiversity (ICN), meer
 • Institutionele werkingstoelagen (v.d. overheid), meer
 • Institutionele werkingstoelagen (v.d. overheid); Universiteiten; Projectmatig onderzoek, meer
 • Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW), meer
 • Instituut voor Natuurbehoud (IN), meer
 • Inter-universitair Centrum voor Geo-ecologisch onderzoek (ICG), meer
 • Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA), meer
 • Intergemeentelijk samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark (IGS-SLP), meer
 • International Council for the Exploration of the Sea (ICES), meer
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
 • Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS), meer
 • Internationale Scheldecommissie (ISC), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Campus Kortrijk (KULeuven-KULAK), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Campus Kortrijk; Faculteit Wetenschappen en Technologie (KULeuven-KULAK), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Fysische en regionale geografie (KULeuven), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Historische Geologie (KULeuven), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie (KULeuven), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek (KULeuven), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie (KULeuven), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Diversiteit en Systematiek van Dieren (KULeuven), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Laboratorium voor Aquatische Ecologie (KULeuven), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde (KULeuven-BWK), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (IRScNB/KBIN), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem (IRScNB/KBIN), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Afdeling Sedimentologie (IRScNB/KBIN-KBIN), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (IRScNB/KBIN-KBIN-BMM), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Oostende (IRScNB/KBIN-BMM), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Afdeling Biologische Evaluatie (IRScNB/KBIN), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (IRScNB/KBIN-BMM), meer
 • Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), meer
 • Koninklijk Museum voor Midden Afrika (KMMA), meer
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), meer
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke (NIOZ), meer
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt (KNMI), meer
 • Koninklijke Militaire School (RMA), meer
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; Nederlands Instituut voor Ecologie (KNAW-NIOO-KNAW), meer
 • Kruin VZW, meer
 • KU Leuven (KULeuven), meer
 • KU Leuven; Afdeling Bodem- en Waterbeheer (KULeuven), meer
 • KU Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde; Afdeling Hydraulica (KULeuven), meer
 • KWR Watercycle Research Institute, meer
 • Laboratoire de Recherches Hydrauliques (LRH), meer
 • Le Préfet Coordonnateur du Bassin Artois Picardie; La Direction Régionale de l'Environnement Nord-Pas de Calais, meer
 • MaRiMorph bvba, meer
 • Ministère de la Région wallonne; Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGRNE), meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, meer
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), meer
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Agroketens en Visserij (EL&I), meer
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Kennis & Innovatie (EL&I-DK), meer
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Natuur, Landschap & Platteland (EL&I-NLP), meer
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Regionale Zaken (EL&I-DRZ), meer
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (EL&I), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water; Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland (DGW-CSN), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Data-ICT-Dienst (RWS), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Noordzee (RWS-DNZ), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Verkeer en Scheepvaart; Verkeerscentrale Vlissingen (RWS), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (RWS-DZL), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Afdeling Waterbeheer (RWS), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Dienstkring Deltakust (RWS), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Meetadviesdienst; Hydro Meteo Centrum Zeeland (RWS-HMCZ), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst (RWS), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst; Helpdesk Water (RWS), meer
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), meer
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Directie Visserij (LNV), meer
 • Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), meer
 • National Agricultural Research Foundation; Fisheries Research Institute (NAGREF-FRI), meer
 • Nationale Bank van België; Microeconomic Information Department (NBB), meer
 • Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen; TUC RAIL (NMBS), meer
 • Natuurpunt, meer
 • Natuurpunt; Afdeling Antwerpen Noord, meer
 • Natuurpunt; Afdeling Wase Linkerscheldeoever (WAL), meer
 • Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), meer
 • Nederlands Loodswezen B.V., meer
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), meer
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek; Aard- en Levenswetenschappen (NWO-NWO/ALW), meer
 • Noord Natie, meer
 • Onderzoeksbureau MarinX, meer
 • Onderzoeksdomein Visserij, meer
 • Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), meer
 • Pedagogische Dienst Stad Gent, meer
 • Permanente Commissie van toezicht op de scheldevaart (PC), meer
 • Port Autonome de Rouen, meer
 • Productschap Vis (PV), meer
 • Programmabureau Zuidwestelijke Delta, meer
 • Projectbureau Zeeweringen, meer
 • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes), meer
 • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), meer
 • Projectgroep Kanaal Gent-Terneuzen 2008 (KGT2008), meer
 • Provincie Antwerpen, meer
 • Provincie Antwerpen; Dienst Milieu en Natuurbehoud, meer
 • Provincie Antwerpen; Provinciaal Instituut voor Hygiëne, meer
 • Provincie Antwerpen; Provinciale Visserijcommissie Antwerpen, meer
 • Provincie Noord-Holland, meer
 • Provincie Oost-Vlaanderen, meer
 • Provincie Oost-Vlaanderen; Toerisme Schelde- en Denderstreek vzw, meer
 • Provincie West-Vlaanderen, meer
 • Provincie Zeeland, meer
 • Provincie Zeeland; Afdeling economie, meer
 • Provincie Zeeland; Directie Ruimte, Milieu en Water, meer
 • Provincie Zuid-Holland, meer
 • Radboud University Nijmegen, meer
 • Radboud University Nijmegen; Faculty of Science, Mathematics and Computer Science; Ecology Department, meer
 • RebelGroup Advisory Belgium nv, meer
 • Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ), meer
 • Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), meer
 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer
 • Rijksuniversiteit Gent (RUG), meer
 • Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie (RSD), meer
 • Royal Haskoning, meer
 • Schelde Directeuren Vergadering (SDV), meer
 • Schelde InformatieCentrum (SIC), meer
 • ScheldeMonitor Team, meer
 • Secretariaat Schelde-Landschapspark, meer
 • Soresma nv, meer
 • Stichting het Zeeuwse Landschap, meer
 • STN Atlas Nederland B.V. (STN Atlas), meer
 • Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek (SESO), meer
 • Stuurgroep Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium (LTV O&M), meer
 • Svasek Hydraulics, meer
 • Technische Schelde Commissie (TSC), meer
 • Technische Universiteit Delft (TUDelft), meer
 • Technische Universiteit Delft; Civiele Techniek en Geowetenschappen (TUDelft), meer
 • Technische Universiteit Delft; Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TUDelft-TBM), meer
 • Technische Universiteit Delft; Sectie Recht en Techniek (TUDelft), meer
 • Technologisch Instituut vzw, Ingenieurshuis - KVIV, meer
 • Technum nv, meer
 • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer
 • Technum nv; Resource Analysis N.V.; Projectbureau LTV (RA), meer
 • TNO, meer
 • TNO Geological Survey of the Netherlands, meer
 • Transport & Mobility Leuven, meer
 • Unie van Waterschappen, meer
 • Université Catholique de Louvain (UCL), meer
 • Université Catholique de Louvain; Centre d'ingénierie des systèmes d'automatique et de mécanique appliquée (UCL-CESAME), meer
 • Université Catholique de Louvain; Département de Physique; Institut d'Astronomie et de Géophysiques "Georges Lemaître" (UCL-UCL-ASTR), meer
 • Université de Liège (ULG), meer
 • Université de Liège; Département de Mécanique des Fluides Géophysiques; Unité d' Océanographie Physique (ULG), meer
 • Université de Liège; Faculté des Sciences Appliquées; Département Aérospatiale et Mécanique; Mathematical Modelling and Methods (ULG-MATHGEN), meer
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie (ULG-AGO), meer
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie; GeoHydrodynamics and Environmental Research group (ULG-GHER), meer
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie; Unité d’Océanographie Chimique (ULG), meer
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Biologie, Ecologie et Evolution; Laboratoire d'Océanologie (ULG), meer
 • Université des Sciences et Technologies de Lille (USTL), meer
 • Université Libre de Bruxelles (ULB), meer
 • Université Libre de Bruxelles; Centre Interuniversitaire de Biologie Marine (ULB - UMH) (ULB-CIBIM), meer
 • Université Libre de Bruxelles; École Interfacultaire de Bioingénieurs; Laboratoire d'Écologie des Systèmes Aquatiques (ULB-ESA), meer
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Chimie organique (ULB-ORG), meer
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département de Biologie des Organismes; Centre Interuniversitaire de Biologie Marine (ULB - UMH); Unité de Biologie Marine (ULB-BIOMAR), meer
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement; Unité Modélisation Biogéochimique Système Terre; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (ULB-LoCGE), meer
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département Géosciences, Environnement et Société (ULB-DSTE), meer
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département Géosciences, Environnement et Société; Laboratoire G-Time (ULB), meer
 • Université Paul Sabatier; Laboratoire d'écologie des systèmes aquatiques continentaux (CESAC), meer
 • Université Paul Sabatier; Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB), meer
 • Universiteit Antwerpen; Centrum voor Micro- en Sporenanalyse (UA-MITAC), meer
 • Universiteit Antwerpen; Centrum voor stadsgeschiedenis (UA), meer
 • Universiteit Antwerpen; Departement Geschiedenis; Centrum voor bedrijfsgeschiedenis (UA-CSG), meer
 • Universiteit Antwerpen; Europees Instituut voor zee- en vervoerrecht (UA), meer
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen; Toxicologisch Centrum (UA), meer
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen; Departement Transport en Ruimtelijke Economie (UA-TPR), meer
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie (UA), meer
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (UA-ECOBE), meer
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie (UA), meer
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (UA-SPHERE), meer
 • Universiteit Antwerpen; Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (UA-ITMMA), meer
 • Universiteit Gent (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (UGent-GhEnToxLab), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Groene Chemie en Technologie; Laboratorium voor Analytische Chemie en Toegepaste Ecochemie (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Groene Chemie en Technologie; Onderzoeksgroep Organische Milieuchemie en -Technologie (UGent-EnVOC), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (UGent-AECO), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (UGent-ECOTOX), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Diergeneeskunde; Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid & Voedselveiligheid; Laboratorium voor Chemische Analyse (UGent-LCA), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Weg- en Waterbouw (UGent-AWW), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (UGent-AMRP), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Laboratorium voor Hydraulica (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Letteren en Wijsbegeerte; Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Internationaal Publiekrecht; Maritiem Instituut; Permanente Vorming Havenbeheer (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Limnologie (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Mycologie (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Nematologie (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium Plantkunde (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (UGent-PAE), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Evolutionaire Morfologie van de Vertebraten (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Fycologie (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent-MARBIOL), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (UGent-TEREC), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geografie; Afdeling Landschapskunde en milieuzorg (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (UGent-RCMG), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Organische chemie (UGent), meer
 • Universiteit Utrecht; Departement Geochemie; BioGeochemical Systems Dynamics (UU), meer
 • Universiteit Utrecht; Departement Natuur- en Sterrenkunde (UU), meer
 • Universiteit Utrecht; Departement Natuur- en Sterrenkunde; Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (UU-IMAU), meer
 • Universiteit Utrecht; Faculteit Geowetenschappen; Department of Earth Sciences - Geochemistry (UU), meer
 • Universiteit van Amsterdam; Departement Aquatische Ecologie en Ecotoxicologie (UvA), meer
 • Universiteit van Amsterdam; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Afdeling Scheikunde; Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica - IBED (UvA-UvA-IBED), meer
 • University of Antwerp; Instituut voor Milieukunde (UA-IMK), meer
 • University of Groningen; Community and Conservation Ecology Group (RUG), meer
 • University of Groningen; Department of Biology (RUG), meer
 • University of Groningen; Kernfysisch Versneller Instituut (RUG), meer
 • University of Twente; Faculteit Construerende Technische Wetenschappen, meer
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, meer
 • Verkeerscentrale Terneuzen, meer
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
 • Vlaams Nederlandse Scheldecommissie; Ambtelijk College (VNSC), meer
 • Vlaams Nederlandse Scheldecommissie; Politiek College (VNSC), meer
 • Vlaams Nederlandse Scheldecommissie; Uitvoerend Secretariaat (VNSC), meer
 • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer
 • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie; VNSC Communicatie (VNSC), meer
 • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie; VNSC Werkgroep Onderzoek & Monitoring (VNSC), meer
 • Vlaamse Havencommissie (VHC), meer
 • Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), meer
 • Vlaamse overheid, meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid; Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (DAR-AGIV), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Administratie Wetenschap en Innovatie; Afdeling Technologie en Innovatie (EWI), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (EWI-IWT), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (EWI-FWO), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (EWI-VITO), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; Geïntegreerde milieustudies (EWI-VITO), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; Teledetectie en Aardobservatieprocessen (EWI-TAP), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Departement Landbouw- en Visserijbeleid (LV), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Bos en Groen (LNE-AMINAL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Water (LNE-AMINAL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Directoraat-Generaal (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (LNE-ANB), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos; Afdeling Antwerpen (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos; Afdeling Oost-Vlaanderen (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos; Afdeling West-Vlaanderen (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Ecosysteembeheer (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Onderzoeksgroep Beheer Aquatische Soorten en Ecosystemen (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij (LNE-VLM), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij; Centrale Directie Brussel (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Kwaliteitsbeheer (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Rapportering Water (LNE-ARW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Buitendienst Herentals (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW-HWB), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (MOW-EVFH), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; IVA Infrastructuur; Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (MOW-AOSO), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; IVA Infrastructuur; Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten; Afdeling Elektriciteit en Mechanica Gent (MOW-EMG), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Vlaamse Hydrografie (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; nv De Scheepvaart (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Loodswezen dab (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Loodswezen dab; Loodswezen Gent (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Scheepvaartbegeleiding (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Scheepvaartbegeleiding; Schelde Coördinatie Centrum (MOW-SCC), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Scheepvaartbegeleiding; Verkeerscentrale Zandvliet (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; VLOOT dab (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang; Cel Maritieme werken (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (MOW-WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (MOW-HIC), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Kust en Waterbouwkundige Constructies (MOW-KUSTWACON), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbeheer (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbouwkundige Constructies (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW-MD&K), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap Wegen en Verkeer; Afdeling Electriciteit en Mechanica Antwerpen (MOW-EMA), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (MOW-W&Z), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeekanaal (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Aquatisch Beheer (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed; Administratie Ruimtelijke Ordening; Afdeling Ruimtelijke Planning (RWO), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed; Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (RWO-VIOE), meer
 • Vlaamse overheid; Interne Werking & Coördinatie (MOW-IW&C), meer
 • Vlaamse overheid; Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (LNE-MiNa-raad), meer
 • Vlaamse overheid; Nautica (MOW), meer
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Ingenieurswetenschappen (VUB-IR), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (VUB-HYDR), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (VUB-AMGC), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (VUB-ECOL), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Isotopen Geologie en Evolutie van het Paleo-Milieu (VUB-GEOL), meer
 • Vrije Universiteit van Amsterdam; Afdeling Ruimtelijke Economie, meer
 • Vrije Universiteit van Amsterdam; Faculteit der aard- en levenswetenschappen; Molecular Cell Physiology, meer
 • Vrije Universiteit van Amsterdam; Faculteit der Letteren, meer
 • Vrije Universiteit van Amsterdam; Institute for Environmental Studies (IVM), meer
 • Vrije Universiteit van Amsterdam; Onderzoekschool Milieuwetenschappen (SENSE), meer
 • VTS-SCHELDT Gemeenschappelijk Nautisch Beheer; Beheer en exploitatieteam Schelderadarketen (VTS-SCHELDT-BET), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Alterra (WUR), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (WUR-IMARES), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Ijmuiden (WUR), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Universiteit Wageningen (WUR), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Universiteit Wageningen; Departement Omgevingswetenschappen; Departement Hydrologie en kwantitatief waterbeheer (WUR-HWM), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Universiteit Wageningen; Departement Omgevingswetenschappen; Departement Natuurbeheer en plantenecologie (WUR), meer
 • Waterschap Brabantse Delta, meer
 • Waterschap Scheldestromen, meer
 • Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WSZV), meer
 • Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE), meer
 • WL | Delft Hydraulics, meer
 • World Wide Fund for Nature; WWF - Belgium (WWF), meer
 • Zeeland Seaports, meer
 • Zeeland Seaports; Afdeling Terneuzen, meer
 • Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF), meer

toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid