Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (UGent-GhEnToxLab)
www.ecotox.ugent.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (UGent-ECOTOX), meer

Engelse naam: Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology

Adres:
Coupure links 653
Gebouw F
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 89 19
Fax: +32-(0)9-264 37 66
 Personen | Instituut | Publicaties | Project 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (2)  Top | Instituut | Publicaties | Project 

Geassocieerd aan een deelinstituut (3)

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties | Project 
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (UGent-AECO), meer

Abstract:
Het laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab) van de Universiteit Gent werd opgericht eind jaren ’60 en was vroeger gekend onder de naam laboratorium voor Biologisch Onderzoek van Waterverontreiniging. Het onderzoek van het laboratorium richt zich zowel op fundamentele als toegepaste aspecten van aquatische toxicologie en ecologische risicobeoordelingen, mariene genetica, stress ecologie en oceanen en de menselijke gezondheid.

Huidige en vorige onderzoekstopics betreffen:
- De biobeschikbaarheid en effecten van metalen in zoetwater en mariene ecosystemen (sediment en water);
- Acclimatisatie (epigenetica), adaptatie en micro-evolutionaire gevolgen van stressoren op aquatische organismen (zowel antropogene contaminanten als global change-stressoren zoals toxische algen);
- De ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde (semi-)geautomatiseerde monitoring (bv. Videoplanktonrecorder) en moleculaire technieken (bv. eDNA en sequencing) voor het monitoren van mariene systemen (biodiversiteit) en het inschatten van stress en/of impact;
- De studie van de aanwezigheid en de ecologische effecten van bestaande en nieuwe chemische stoffen in het marien milieu (endocriene verstoorders, persistente stoffen, farmaceutische stoffen, etc.) door middel van onder meer nieuwe technieken zoals passieve samplers;
- Het voorkomen, de opname en de effecten van marien zwerfvuil met een bijzondere aandacht voor de risico’s geassocieerd met microplastics voor mens en milieu;
- De studie van het effect van ecologische processen (bv. Competitie en predatie) op de biodiversiteit, de ontwikkeling en validatie van ecosysteemmodellen voor het bepalen van de biodiversiteit, het ecosysteemfunctioneren en de structuur van mariene systemen onder stress;
- Experimentele en modelgebaseerde benadering om het voorkomen en de effecten van met schadelijke algenbloeien gerelateerde toxines (Harmful Algal Blooms; HAB) op het mariene milieu en op de menselijke gezondheid te begrijpen en in te schatten.

De toekomstige onderzoeksstrategie van het laboratorium is erop gericht de mariene aspecten verder uit te bouwen in het veld van blue-omics, blauwe groei en oceanen en de menselijke gezondheid. Gezien de wereldwijde bezorgdheid inzake de gezondheid en het gebruik van onze zeeën en oceanen zal GhEnToxLab blijvend focussen op hoe stressoren (inclusief HAB) alsook de combinatie van diverse stressoren (inclusief klimaatsverandering) het mariene ecosysteem affecteren, dit zowel op moleculair, populatie- als gemeenschapsniveau, met als finaal doel deze kennis te integreren in ecologische risicobeheerkaders en het milieubeleid.

Het laboratorium werkt samen met zowel binnen- als buitenlandse instituten, participeert o.a. in het Ugent Aquaculture R&D consortium en het IOF consortium Aquacultuur Universiteit Gent (Aqua Ugent). GhEnToxLab is de oprichter van het interfacultair onderzoeksconsortium Marine@Ugent, en is/was coördinator van een aantal multidisciplinaire mariene onderzoeksprojecten zoals AS-MADE (Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects), ENDIS-RISKS (Endocrine disruption in the Scheldt Estuary: distribution, exposure and effects); INRAM (Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone) en NEWSTEPHS (New strategies for monitoring and risk assessment of hazardous chemicals in the marine environment with passive samplers) en verscheidene EU-projecten gelinkt aan mariene contaminanten en andere stressoren.

Publicaties (49)  Top | Personen | Instituut | Project 
  ( 26 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.; Rivera, F.C.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2018). Selective and context-dependent effects of chemical stress across trophic levels at the basis of marine food webs. Ecol. Appl. 28(5): 1342-1353. https://dx.doi.org/10.1002/eap.1737, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Bruneel, S.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Oldoni, D.; Moens, T.; Mouton, A. (2018). Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) – Migration behaviour in a dynamic estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 213: 260-268. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2018.08.025, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; De Meyer, J.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Unimodal head-width distribution of the European eel (Anguilla anguilla L.) from the Zeeschelde does not support disruptive selection. PeerJ 6: e5773. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.5773, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Buysse, D.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Coeck, J.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: Implications for management. Fish. Res. 199: 252-262. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2017.10.018, meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2017). Different response-effect trait relationships underlie contrasting responses to two chemical stressors. J. Ecol. 105(6): 1598-1609. https://dx.doi.org/10.1111/1365-2745.12777, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Brosens, D.; Lock, K.; Adriaens, T.; Aelterman, B.; Mertens, J.; Goethals, P.L.M. (2016). Alien macroinvertebrates in Flanders (Belgium). Aquat. Invasions 11(2): 131-144. https://dx.doi.org/10.3391/ai.2016.11.2.03, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2014). Additive modelling reveals spatiotemporal PCBs trends in marine sediments. Mar. Pollut. Bull. 79(1-2): 47-53. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.01.002, meer
 • Peer reviewed article De Wilde, R.; Swevers, L.; Soin, T.; Christiaens, O.; Rougé, P.; Cooreman, K.; Janssen, C.R.; Smagghe, G. (2013). Cloning and functional analysis of the ecdysteroid receptor complex in the opossum shrimp Neomysis integer (Leach, 1814). Aquat. Toxicol. 130-131: 31-40. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2012.12.011, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verdonck, F.; Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Wille, K.; Goffin, A.; Rappé, K.; Janssen, C.R. (2013). Monitoring micropollutants in marine waters, can quality standards be met? Mar. Pollut. Bull. 69(1-2): 243-250. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.12.024, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Vanden Bussche, J.; Noppe, H.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2010). A validated analytical method for the determination of perfluorinated compounds in surface-, sea- and sewagewater using liquid chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry. J. Chromatogr. 1217(43): 6616-6622. dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2010.03.054, meer
 • Peer reviewed article Erk, M.; Muyssen, B.T.A.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2008). Metallothionein and cellular energy allocation in the estuarine mysid shrimp Neomysis integer exposed to cadmium at different salinities. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 357(2): 172-180. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2008.01.015, meer
 • Peer reviewed article Erk, M.; Muyssen, B.T.A.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2008). Metallothioneins and cytosolic metals in Neomysis integer exposed to cadmium at different salinities. Mar. Environ. Res. 65(5): 437-444. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2008.02.002, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Occurrence of estrogens in the Scheldt estuary: a 2-year survey. Ecotoxicol. Environ. Saf. 66(1): 1-8. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2006.04.005, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; Polfliet, K.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Distribution and ecotoxicity of chlorotriazines in the Scheldt Estuary (B-Nl). Environ. Pollut. 147(3): 668-676. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2006.09.016, meer
 • Peer reviewed article Speelmans, M.; Vanthuyne, D.R.J.; Lock, K.; Hendrickx, F.; Du Laing, G.; Tack, F.M.G.; Janssen, C.R. (2007). Influence of flooding, salinity and inundation time on the bioavailability of metals in wetlands. Sci. Total Environ. 380(1-3): 144-153. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2006.07.041, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2006). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Mar. Biol. (Berl.) 148(6): 1339-1356. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-005-0160-9, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 326(1): 27-47. https://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2005.05.005, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Fenske, M.; Verslycke, T.; Tyler, C.; Janssen, C.R. (2005). Development of a quantitative enzyme-linked immunosorbent assay for vitellin in the mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Comp. Biochem. Physiol., Part A Physiol. 142(1): 43-49. dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2005.07.006, meer
 • Peer reviewed article Tackx, M.; Azémar, F.; Boulêtreau, S.; De Pauw, N.; Bakker, K.; Sautour, B.; Gasparini, S.; Soetaert, K.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: long-term trends in spring populations. Hydrobiologia 540(1-3): 275-278. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7151-6, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.A.; Vethaak, A.D.; Arijs, K.; Janssen, C.R. (2005). Flame retardants, surfactants and organotins in sediment and mysid shrimp of the Scheldt estuary (The Netherlands). Environ. Pollut. 136(1): 19-31. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2004.12.008, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Smet, L.; Van Beeumen, J.; Janssen, C.R. (2004). Purification and characterization of vitellin from the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Comp. Biochem. Physiol. 138(4): 427-433. https://dx.doi.org/10.1016/j.cbpb.2004.05.012, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Roast, S.D.; Widdows, J.; Jones, M.B.; Janssen, C.R. (2004). Cellular energy allocation and scope for growth in the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) following chlorpyrifos exposure: a method comparison. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 306(1): 1-16. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2003.12.022, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2004). Seasonal and spatial patterns in cellular energy allocation in the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) of the Scheldt estuary (The Netherlands). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 306(2): 245-267. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2004.01.014, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Vercauteren, J.; Devos, C.; Moens, L.; Sandra, P.; Janssen, C.R. (2003). Cellular energy allocation in the estuarine mysid shrimp Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) following tributyltin exposure. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 288(2): 167-179. dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(03)00006-6, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Vangheluwe, M.; Heijerick, D.; De Schamphelaere, K.; Van Sprang, P.; Janssen, C.R. (2003). The toxicity of metal mixtures to the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) under changing salinity. Aquat. Toxicol. 64(3): 307-315. dx.doi.org/10.1016/S0166-445X(03)00061-4, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2002). Effects of a changing abiotic environment on the energy metabolism in the estuarine mysid shrimp Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 279(1-2): 61-72. dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(02)00339-8, meer
 • Bouwens, J.; Vercauteren, M.; Janssen, C.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Catarino, A.I.; Asselman, J.; Everaert, G. (2022). Micro- and macroplastic concentrations in the water column and sediment of Belgian sea ports and estuaries. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Sahota, R.; Boyen, J.; Semmouri, I.; Bodé, S.; De Troch, M. (2022). An inter-order comparison of copepod fatty acid composition and biosynthesis in response to a long-chain PUFA-deficient diet along a temperature gradient, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 80-81, meer
 • Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Baeyens, R.; Buysse, D.; Coeck, J.; Deneudt, K.; Goethals, P.; Griffioen, B.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Pauwels, I.; Schollema, P.P.; Van Keeken, O.; Winter, H.; Mouton, A. (2018). Heading South or North: novel insights on European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 97, meer
 • Bruneel, S.; Verhelst, P.-J.; Moens, T.; Goethals, P. (2017). Abiotic modelling options of estuarine areas as building blocks for ecological predictions, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 9, meer
 • Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2017). Abiotic modelling options of estuarine areas as building blocks for ecological predictions. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Everaert, G. (2016). Potential risk of organic micro pollutants on marine phytoplankton in the greater North Sea: integration of modelling and experimental approaches, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 155-156, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P.; Buysse, D.; Coeck, J.; Mouton, A. (2016). Estuarine behaviour of European silver eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt estuary, in: Webb, J.A. et al. (Ed.) Proceedings of the 11th International Symposium on Ecohydraulics. Melbourne, Australia, 7-12 February 2016. pp. 1-3, meer
 • Wille, K.; Noppe, H.; Verheyden, K.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2009). Determination of pharmaceuticals in water samples of the Belgian coastal zone and the Scheldt Estuary using LC-MS, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 78, meer
 • (2008). Chemische vervuiling in de Westerschelde [POSTER]. Universiteit Gent. Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 37, meer
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2007). Endocrine disruptor levels in invertebrates from the Scheldt estuary: cause for concern? BMM: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Monteyne, E.M.; Janssen, C.R.; Roose, P. (2007). Endocrine disruptors in the Scheldt estuary: distribution exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 44, meer
 • Rappé, K.; Ghekiere, A.; Noppe, H.; Monteyne, E.; Fockedey, N.; Janssen, C.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M. (2007). ENDIS-RISKS: endocrine disruption in the Scheldt estuary - a field study, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 53, meer
 • Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Smet, L.; Van Beeumen, J.; Janssen, C.R. (2006). Purification and characterization of vitellin from the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Ghekiere, A. Studie van invertebraat-specifieke effecten van endocrien-verstorende stoffen in de estuariene aasgarnaal Neomysis integer (Leach, 1814) = Study of invertebrate-specific effects of endocrine disrupting chemicals in the estuarine mysid Neomysis integer (Leach, 1814). pp. 24-35, meer
 • Noppe, H.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2006). Occurrence of estrogens in the Scheldt estuary: a 2-year survey, in: Noppe, H. Analytiek van hormoon verstorende stoffen in milieumatrices = Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 41-60, meer
 • Tack, F.; Janssen, C.; Meire, P. (2006). Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk "WETMAT": final report. Belgian Science Policy: Brussel. 83 pp., meer
 • Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 227-247, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 147-168, meer
 • Verslycke, T.; Ghekiere, A.; Fockedey, N.; Roose, P.; De Wasch, K.; Vethaak, D.; Mees, J.; Monteyne, E.; Noppe, H.; Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2003). The Endis-Risks project: endocrine disruption in the Scheldt estuary: distribution, exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 59, meer
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Breine, J.; Simoens, I.; Belpaire, C.; Maes, J.; Ercken, D.; Ollevier, F. (2002). Ontwikkeling van een estuariene visindex in Vlaanderen. Water Nieuwsbrief 2: 1-13, meer
 • Goethals, P.L.M.; Adriaenssens, V.; Maes, J.; Ercken, D.; Breine, J.; Simoens, I.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Ollevier, F.; De Pauw, N.; Belpaire, C. (2002). Assessment of fish communities in the Scheldt estuary in Flanders (Belgium) by means of an Index of Biotic Integrity, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 43, meer

Project  Top | Personen | Instituut | Publicaties 
 • Beheersing van het slibtransport in niet-bevaarbare waterlopen als deel van het integraal waterbeheer: project Zwalmbekken, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties | Project