Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratoire d'Océanologie (ULG)
http://labos.ulg.ac.be/oceanologie

Engelse naam: Laboratory of Oceanology

Thesaurustermen (9) : Benthos; Biodiversiteit; Ecotoxicologie; Pathologie; Plankton; Trofische relaties; Zeegrassen; Zeezoogdieren; Zoöbenthos
Taxonomische term : Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 [WoRMS]
Adres:
Quartier Agora
Allée du 6 Août 19
4000 Liège
België

Tel.: +32-(0)4-366 33 29
 Personen | Publicaties 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (2)  Top | Publicaties 

Abstract:
Het laboratoire d’Océanologie van de Université de Liège doet marien onderzoek naar een groot aantal thema’s, zoals de ecologie van zeegrasvelden, mariene ecotoxicologie, de ontwikkeling van instrumenten voor de detectie van pollutie, kustbeheer, het begrijpen van korte- en langetermijnvariaties in plankton en toepassingen van stabiele isotopen.

De onderzoeksgroep was betrokken in een groot aantal mariene studies met betrekking tot de volgende onderwerpen:
- De ecologie van zeegras;
- De ecotoxicologie van mariene vertebraten (sporenelementen, organische en opkomende polluenten);
- Het gebruik van stabiele C- en N-isotopen om de ecologie van planten en dieren te bestuderen;
- Langetermijnstudie in de Middellandse Zee naar fyto- en zoöplankton (inclusief kwallen);
- Het bestuderen van planktonische en bentische ecosystemen als indicator voor de waterkwaliteit;
- De dynamiek en ecologie van macrofytodetritus.

Een groot aantal projecten worden uitgevoerd in de Middellandse Zee via het oceanografisch station STARESO (ULg), maar er wordt eveneens onderzoek gedaan in de noordelijke gematigde regionen (Noord-Atlantische Oceaan, Noordzee), de Arctische wateren, de Zuidelijke Oceaan en de West-Indische Oceaan.

De onderzoeksgroep participeerde in verschillende nationale en internationale projecten rond de oceanen, zoals het Europese project SESAME, dat ecosystemen in de Middellandse en Zwarte Zee bestudeert, het Belgische PEACE-project, om de rol van pelagische calcificatie en export van carbonaatproductie in de klimaatverandering te bepalen en het Europese FP7 MEDSEA-project (verzuring van de Middellandse Zee door een veranderend klimaat). De groep is een partner in het VERSO- (ecosysteemrepons op globale veranderingen) en RECTO-project (refugia en ecosysteemtolerantie) (Brain.Be - BELSPO) die beiden focussen op de Zuidelijke Oceaan en in het FNRS-project COBICO (conserveringsbiologie van zwarte koralen, Madagascar). Het personeel is betrokken in het wetenschapseducatieproject “Marine mammals science education” dat gesubsidieerd wordt door de EU. De groep werkt tevens samen met talrijke instituten binnen en buiten Europa. Verder is het laboratorium betrokken in de Master Erasmus Mundus MER (hoofdpartner) en de Master Erasmus Mundus IMBRSea (geassocieerde partner).

Publicaties (6)  Top | Personen 
    ( 4 peer reviewed ) opsplitsen filter
  • Peer reviewed article Cnudde, C.; Moens, T.; Werbrouck, E.; Lepoint, G.; Van Gansbeke, D.; De Troch, M. (2015). Trophodynamics of estuarine intertidal harpacticoid copepods based on stable isotope composition and fatty acid profiles. Mar. Ecol. Prog. Ser. 524: 225-239. hdl.handle.net/10.3354/meps11161, meer
  • Peer reviewed article Van Ael, E.; Covaci, A.; Das, K.; Lepoint, G.; Blust, R.; Bervoets, L. (2013). Factors influencing the bioaccumulation of persistent organic pollutants in food webs of the Scheldt estuary. Environ. Sci. Technol. 47(19): 11221-11231. dx.doi.org/10.1021/es400307s, meer
  • Peer reviewed article Schnitzler, J.G.; Klaren, P.H.M.; Bouquegneau, J.-M.; Das, K. (2012). Environmental factors affecting thyroid function of wild sea bass (Dicentrarchus labrax) from European coasts. Chemosphere 87(9): 1009-1017. hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2011.11.039, meer
  • Peer reviewed article Schnitzler, J.G.; Thomé, J.-P.; Lepage, M.; Das, K. (2011). Organochlorine pesticides, polychlorinated biphenyls and trace elements in wild European sea bass (Dicentrarchus labrax) off European estuaries. Sci. Total Environ. 409(19): 3680-3686. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.06.018, meer
  • Van Ael, E.; Covaci, A.; Das, K.; Blust, R.; Bervoets, L. (2013). Biomagnification of persistent organic pollutants in food webs from the Scheldt Estuary (Belgium), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 91, meer
  • Baeyens, W.; Gillain, G.; Hoenig, M.; Dehairs, F. (1986). Mobilization of major trace elements at the water-sediment interface in the Belgian coastal area and the Scheldt Estuary, in: Nihoul, J.C.J. (Ed.) Marine interfaces ecohydrodynamics: proceedings of the 17th International Liège Colloquium on Ocean Hydrodynamics. Elsevier Oceanography Series, 42: pp. 453-485. dx.doi.org/10.1016/S0422-9894(08)71059-6, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties