Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Korte termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium [Short-term sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Korte termijn variaties in sedimentatie werden bestudeerd, op een tijdschaal van 1 halfdagelijkse getijcyclus tot 1 jaar. Veldmetingen werden verricht, die tevens gebruikt werden voor het valideren en calibreren van numerieke modellen. meer

This database contains:
  • field measurements on the factors controlling spatial and temporal variations in sedimentation rates. Also spatial and temporal variations in sedimentation patterns predicted by a topography-based model can be found in this database.
  • data on hydrodynamics and suspended sediment transport and deposition during single tidal cycles within a small tidal marsh creek catchment, measured in the field an predicted by a model

Scope
Thema's:
Geologie - Geofysica - Sedimentatie, Geologie - Geofysica - Sedimentatie > Sedimenten - Rotsen - Poriewater, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Terrestrisch, Sedimentatie, Veranderingen op korte termijn, Zoutmoerassen, ANE, Nederland, Westerschelde, PaulinaSchor, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Temse

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde, PaulinaSchor [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Temse Stations [Marine Regions]
Notelaar marsh

Spreiding in de tijd
April 2000 - Mei 2001
11 Juni 2002 - 2 Oktober 2002

Parameters
Flow velocity, Inundation height, sediment in suspensie, Sedimentatiesnelheid, Turbiditeit Methode , Vegetatie bedekking, Windrichting, Windsnelheid
Turbiditeit: Optical Backscatter Sensor (OBS)

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
Sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium: een studie op basis van veldmetingen en numerieke modellering, meer
Andere relatie:
Lange-termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium, meer

Project
Kwantificering en modellering van de sedimentologische en morfologische dynamiek van getijdemoerassen in het Schelde-estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Temmerman, S. (2003). Sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium: een studie op basis van veldmetingen en numerieke modellering = Sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary: a field and numerical modelling study. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 222 pp., meer


Dataset status: Afgelopen
Data type: Software
Metadatarecord aangemaakt: 2007-08-13
Informatie laatst gewijzigd: 2007-11-30
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid