Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO)
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (WUR-IMARES), meer

Nederlandse naam: Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek

Type: Wetenschappelijk

Voormalig geassocieerde personen (14)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Publicaties (34)  Top | Projecten | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article de Boer, J.; Wester, P.G.; van der Horst, A.; Leonards, P.E.G. (2003). Polybrominated diphenyl ethers in influents, suspended particulate matter, sediments, sewage treatment plant and effluents and biota from the Netherlands. Environ. Pollut. 122(1): 63-74. hdl.handle.net/10.1016/S0269-7491(02)00280-4, meer
 • de Leeuw, J.J. (2006). Monitoring van vis in overgangswateren conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C006A/06. RIVO: IJmuiden. 21 + bijlagen pp., meer
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Steenbergen, J.S. (2006). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2006. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C054/06. RIVO: Wageningen. 46 pp., meer
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Jol, J.; Craeymeersch, J.A. (2005). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2005. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C050/05. RIVO: Wageningen. 41 pp., meer
 • Leonards, P.E.G. (2005). Veldwerkgegevens bemonstering dioxinen onderzoek Westerschelde (document M1). RIVO: IJmuiden. 6 + bijlagen pp., meer
 • Brandenburg, W.A.; Kamermans, P.; Steenbergen, J.; Verdegem, M.C.J.; Divera Baars, J.M.D. (2004). Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C027/04. RIVO: Ijmuiden. 31 pp., meer
 • Kamermans, P.; Bult, T.P.; Kater, B.J.; Baars, D.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; Schuiling, E. (2004). Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase). Deelproject H4: Invloed van natuurlijke factoren en kokkelvisserij op de dynamiek van bestanden aan kokkels (Cerastoderma edule) en nonnen (Macoma balthica) in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C058/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 148 + bijlagen pp., meer
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Breen, V.P.; Craeymeersch, J.A. (2004). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2004. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C052/04. RIVO: Yerseke. 48, maps, tables pp., meer
 • Kotterman, M.J.J. (2004). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C015/04. RIVO: IJmuiden. 14 + bijlagen pp., meer
 • Steenbergen, J. (2004). Het effect van sterk wisselende zoutgehalten op het benthos in de Westerschelde en de Haringvlietmonding. RIVO: Yerseke. 38 pp., meer
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Bult, T.P. (2004). Habitatmodellen voor kokkels in de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C055/04. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Yerseke. 20 pp., meer
 • Bult, T.P.; Kesteloo, J.J.; Craeymeersch, J.A. (2003). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CO41(3). RIVO: Wageningen. 48 pp., meer
 • Kamermans, P.; Kesteloo, J.; Baars, D. (2003). Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase). Deelproject H2: Evaluatie van de geschatte omvang en ligging van kokkelbestanden in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C054/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 77 + bijlagen pp., meer
 • Kesteloo-Hendrikse, J.J. (2003). Het uitdunnen en verzaaien van kokkelbestanden met een hoge dichtheid in de Westerschelde in het najaar van 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C061/03. RIVO: IJmuiden. 20 pp., meer
 • Kotterman, M.J.J. (2003). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2002 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.): biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C028/03. RIVO: IJmuiden. 14 + bijlagen pp., meer
 • van Gool, A.C.M.; Poelman, M. (2003). Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in maart 2003 (fecale coliformen). Rivo report, C027/03. RIVO: IJmuiden. 9 + bijlagen pp., meer
 • Bult, T.P.; Kesteloo, J.J. (2002). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C038/02. RIVO: Den Haag. 46 pp., meer
 • Kater, B.J.; Baars, J.M.D.D. (2002). De Oosterschelde werken en de relatie tussen abiotische factoren en biomassa van kokkels. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C055/02. RIVO: IJmuiden. 57 pp., meer
 • Leonards, P.E.G. (2002). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2001 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.): biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C017/02. RIVO: IJmuiden. 14 + bijlagen pp., meer
 • de Boer, W.F.; Welleman, H.C.; Dekker, W. (2001). De relatie tussen het voorkomen van vissoorten en garnaal in de Demersal fish Survey in relatie tot het zoutgehalte en andere habitatvariabelen in de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C052/01. RIVO: IJmuiden. 54 + tabellen + bijlagen pp., meer
 • Leonards, P.E.G.; Verboom, B.L. (2001). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2000 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C016/01. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): IJmuiden. 14 + bijlagen pp., meer
 • Daan, N. (2000). Deskstudie Draagkracht Westerschelde voor jonge vis. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C039/00. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 28 pp., meer
 • Verboom, B.L. (2000). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 1999 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C011/00. RIVO-Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 13 + bijlagen pp., meer
 • Welleman, H.C.; Brocken, F.; De Boois, I.J. (2000). Vergelijking dichtheden, groei en mortaliteit Westerschelde-Noordzee: deelproject 2 uit studie "Kinderkamerfunctie Westerschelde": eindrapportage. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C008/00. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 32 + bijlagen pp., meer
 • Craeymeersch, J.A. (1999). Inventarisatie metagegevens bodemdieren. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C057/99. RIVO: Yerseke. 61 pp., meer
 • Craeymeersch, J.A.; van der Land, M.A. (1998). De schelpdierbestanden in de Voordelta 1993-1997. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C056/98. RIVO: Den Haag. 37 pp., meer
 • Verboom, B.L. (1992). Resultaten van de in 1992 uitgevoerde RIVO taken in het RWS/DGW NSTF monitoringsprogramma van ziekten van bot (Platichthys flesus L.). RIVO: IJmuiden. 5 + bijlagen pp., meer
 • Verboom, B.L. (1991). Resultaten van de in 1991 uitgevoerde RIVO taken in het RWS/DGW NSTF monitoringsprogramma van ziekten van bot (Platichthys flesus L.). RIVO: IJmuiden. 5 + bijlagen pp., meer
 • Van Beek, F.A.; Boddeke, R. (1990). Verspreiding en talrijkheid van garnalen (Crangon crangon L.) in het Schelde estuarium. Rapport DEMVIS, 90-101. RIVO: Ijmuiden. 40, 10 pp., meer
 • Van Beek, F.A. (1987). Aantal fluktuaties en verspreiding van enige niet commerciële vissoorten in het Schelde estuarium. Rapport ZE, 87-103. RIVO: Ijmuiden. 9 pp., meer
 • Van Banning, P.; Declerck, D.; Guns, M.; Stokman, G.; Vandamme, K.; Vyncke, W. (1984). Visaandoeningen en de mogelijkheid van relatie met watervervuiling. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CA 84-05. RIVO: IJmuiden. 25 pp., meer
 • Van Banning, P. (1981). Meningen, feiten en onderzoekingen betreffende de mogelijke relatie van visaandoeningen met zeevervuiling, in het bijzonder met betrekking op de keuze van een dergelijk onderzoek in de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, 81(02). RIVO: Ijmuiden. , meer
 • Rapport ZE. RIVO: Ijmuiden, meer
 • Rapport DEMVIS. RIVO: Ijmuiden, meer

Projecten (6)  Top | Publicaties | Datasets 
 • Bestandsopnamen kokkels, meer
 • FIRE: Geïntegreerde risicoschatting voor endocriene effecten van vlamvertragers, meer
 • Systeembeschrijving delta (incl. Verspreiding Japanse Oester (Crassostrea gigas)), meer
 • Tijdreeksen Noordzee vissen, meer
 • Visserij onderzoek (WOT-05-406), meer
 • Zoet-Zout, meer

Datasets (4)  Top | Publicaties | Projecten 
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Bacteriologie - Schelpdierwater, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Visziekten, meer
 • Verdieping Westerschelde sinds 1994 (NIOO-CEME), meer
 • Verdieping Westerschelde sinds 1994 (westelijk deel) (NIOO-CEME), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets