Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Sustainable Tourism in Estuary Parks
www.step-projects.eu/

Acronym: STEP
Period: July 2008 till December 2012
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), more, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), more, partner

Abstract
De partners in dit project willen gezamenlijk een oplossing zoeken voor de milieuproblemen waarmee estuaria in toenemende mate worden geconfronteerd, zoals industrie, klimaatverandering, zeespiegelstijging en afname van het agrarisch gebruik. De oplossing wordt gezocht in het ontwikkelen van duurzaam toerisme in deze gebieden.

Het samenwerkingsverband bundelt heel wat kennis en ervaring op het gebied van natuurontwikkeling en –beheheer, toerisme en natuureducatie in waterrijke natuurgebieden.
Omdat een groot aantal Europese estuaria te maken heeft met milieuproblemen, hebben de partners gekozen voor een grensoverschrijdende aanpak bij het zoeken naar de juiste oplossing en de implementatie van het European Charter for Sustainable Tourism.

Het duurzame concept dat in de loop van het project moet worden ontwikkeld, wordt geconcretiseerd door middel van een handboek voor duurzame faciliteiten, een actieplan voor de ‘branding’ van duurzaam toerisme, een actieplan voor het beheersen van bezoekersstromen in de estuariene natuur, nieuwe instrumenten voor het beheersen van bezoekersstromen en de publicatie van onderzoeksresultaten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes