Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Restoration and extension of the Zwin
www.ontwikkelingsschets2010.nl/www/scripts/projecten.php?pageID=3&cBlockID=9&programmaID=3&projectID=17
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/herinrichting-en-uitbreiding-van-het-zwin/

Dutch title: Herinrichting en uitbreiding van het Zwin
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Period: 2007
Status: In Progress

Thesaurus term: Environmental protection
Geographical terms: ANE, Belgium, Zwin [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Zwin [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (4)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K), more
  • Provincie Zeeland, more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract
De herinrichting en uitbreiding van het Zwin zal bestaan uit verschillende maatregelen. Het landinwaarts verplaatsen van dijken in een gedeelte van de Willem Leopold polder is er hier één van. Dit project sluit aan bij het bestaande initiatief van de Internationale Zwincommissie om een oplossing te zoeken voor de verzandingsproblematiek. Door de herinrichting en uitbreiding van het Zwin, voor een klein gedeelte op Nederlands grondgebied, ontstaat een aaneengesloten gebied voor getijdennatuur.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes