Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
21 records found with search conditions : [No parameters entered]

show split up list
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more
 • AVIV Adviseurs voor Externe Veiligheid, more
 • Deltares, more
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
 • University of Leuven; Departement of Civil Engineering; Hydraulics Section (KULeuven), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (RWS-DZL), more
 • Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), more
 • Permanente Commissie van toezicht op de scheldevaart (PC), more
 • Projectbureau Zeeweringen, more
 • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), more
 • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
 • University of Antwerp; Faculty of Sciences; Department of Biology; Ecosystem Management Research Group (UA-ECOBE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (MOW-EVFH), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; nv De Scheepvaart (MOW), more
 • Flemish Government; Mobility and Public Works; Flemish Ministry of Mobility and Public Works; Department of Mobility and Public Works; Flanders Hydraulics Research (MOW-WL), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbeheer (MOW), more
 • Flemish Government; Mobility and Public Works; Flemish Ministry of Mobility and Public Works; Department of Mobility and Public Works; Maritime Access (MOW), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde (MOW), more
 • WL | Delft Hydraulics, more

show split up list
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy