Soortenlijst | Scheldemonitor

Het Soortenregister voor de Schelde is een aanzet naar een volledige soortenlijst van organismen die voorkomen in het Schelde-estuarium, met name de Schelde rivier en alle gebieden er rond onder directe invloed van het getij.  Buitendijkse overstromingsgebieden worden niet meegerekend.  Deze initiële lijst werd opgesteld aan de hand van de referentiematrix (opgesteld door de experten van het T2009 consortium), het MONEOS archief & ScheldeMonitor Dataportaal (gegevens verzameld binnen het MONEOS programma), literatuur binnen het ScheldeMonitor Informatiesysteem, EuroBIS en de Landelijke vegetatiedatabank. 

De soorten kunnen zowel marien, brakwater, zoet water of terrestrisch gebonden zijn, maar worden steeds binnen de grenzen van het getijgebonden stroomgebied van de Schelde waargenomen.  Deze lijst is een aanzet, en streeft naar volledigheid om een referentielijst te worden van soorten die waargenomen worden in het Scheldebekken. Momenteel bevat de lijst nog weinig planten. Deze lijst is nog in revisie en zal later worden toegevoegd.

 

klik hier voor het soortenregister

 

Feedback & updates:

Opmerkingen van gebruikers zijn welkom. Indien incorrecte of onvolledige informatie op dit portaal staat, of indien u wenst mee te werken aan dit initiatief, gelieve info@scheldemonitor.be te contacteren.

Deze databank is elke dag in ontwikkeling. Nieuwe updates worden automatisch toegepast op deze webpagina.

 

Disclaimer:

Het VLIZ ScheldeMonitor team onderhoudt dit register, maar is op de hoogte dat deze incompleet kan zijn en fouten kan bevatten. ScheldeMonitor kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of misbruik van de data in het register.