Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [283215]
Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 2. GOG-werking langs de Zeeschelde
Coen, L.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 2. GOG-werking langs de Zeeschelde. Versie 7.0. WL Rapporten, 16_016_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 95 + 7 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Floodplains
  Hazards > Weather hazards > Floods
  In situ metingen
  Waterbeheer > Permanentie > Hoogwater(berichtgeving)
  Waterbeheer > Waterbeleid > Beleidsondersteuning
  Waterbeheer > Waterkwantiteit > Waterbalans - Waterbeschikbaarheid
  Waterbeheer > Waterkwantiteit > Watersysteemkennis
  België, Zeeschelde [Marine Regions]

Auteurs  Top 

Abstract
  Voor de bestaande GOG’s langs de Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren wordt aan de hand van gemeten hoogwaterstanden, een inschatting gemaakt van de frequentie van GOG-werking in de voorbij 25 à 30 jaar. Hierbij wordt elk in werking zijnde GOG gekoppeld aan een tijpost in telemetrie. Tevens wordt getracht vuistregels op te stellen om een verwachting op te maken voor GOG-werking, zowel voor de bestaande GOG’s, als voor nieuwe en toekomstige Sigmagebieden. Een samenvattende tabel met drempelwaarden voor GOG-werking, gelinkte tijposten, frequentie van historische GOG-werking, een verband met het hoogwater te Antwerpen, en lengteprofielen met drempelwaarden voor GOG-werking worden aangereikt als hulpmiddel voor het opmaken van verwachtingen voor GOG-werking.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs