Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Scenario’s Sinterklaasstorm: 05 en 06/12/2013
Coen, L.; Peeters, P.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scenario’s Sinterklaasstorm: 05 en 06/12/2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_013. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 78 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
Author keywords
    GOG

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer


Auteurs  Top 

Abstract
    Op 5 en 6 december 2013 werd het Zeescheldebekken getroffen door een zware storm, die inmiddels bekend staat als de "Sinterklaasstorm". Deze storm ging gepaard met sterke wind (tot 10 Beaufort) vanuit het noordwesten en zorgde voor een aanzienlijke stormopzet op het hoogwater in het Zeescheldebekken. De gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) aangelegd in het kader van het Sigmaplan kenden allen, op één na (Potpolder IV), vulling via de overloopdijk en, indien aanwezig, de inwateringssluizen voor het gecontroleerd gereduceerd getij (GGG).

    Tijdens de Sinterklaasstorm kenden een aantal omstandigheden (bovenafvoer en wind) een gunstig verloop. Daarnaast zijn een aantal projecten van het (geactualiseerde) Sigmaplan nog niet gerealiseerd. Deze studie heeft dan ook een dubbel doel: (1) nagaan wat er had kunnen gebeuren indien de omstandigheden minder gunstig waren geweest en (2) nagaan wat de impact zou zijn van de afwerking van het (geactualiseerde) Sigmaplan. Dit wordt onderzocht aan de hand van een aantal scenarioberekeningen met een 1D hydrodynamisch model van het Zeescheldebekken.

    De onderzochte scenario’s bestaan uit 5 basisscenario’s die doorgerekend werden voor 5 tijdshorizonten. De basisscenario’s zijn een referentiescenario met historische randvoorwaarden, een scenario met verhoogde bovenafvoer, een scenario met aangepaste wind, een scenario met verhoogde bovenafvoer en aangepaste wind en een scenario met verhoogde bovenafvoer, aangepaste wind en zeespiegelstijging. Deze basisscenario’s werden omgevormd tot toekomstscenario’s door achtereenvolgens rekening te houden met de inrichting van GOG-GGG KBR en van de gebieden uit het Meest Wenselijk Alternatief van het geactualiseerde Sigmaplan voor de jaren 2010, 2015, en 2020 en 2025. De reservegebieden en het Sigmaplan Demer werden niet in rekening gebracht. Scenario’s Sinterklaasstorm: 05 en 06/12/2013 Definitieve versie


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs