Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Het effect van baggerwerkzaamheden t.b.v. de verruiming op de kokkelbestanden in de Westerschelde
Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.J. (2007). Het effect van baggerwerkzaamheden t.b.v. de verruiming op de kokkelbestanden in de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C081/07. Wageningen UR. IMARES: Wageningen. 35 pp.
Deel van: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Dredging
  Cardiidae Lamarck, 1809 [WoRMS]
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Brak water; Zoet water

Auteurs  Top 
 • Wijsman, J.W.M., meer
 • Kesteloo, J.J., meer

Abstract
  Als onderdeel van het MER baggerwerkzaamheden Westerschelde zijn de effecten op de kokkelbestanden vantwee bagger6 en stort scenario’s vergeleken met het nulalternatief (voortzetting van het huidige beheer) voor dejaren 2010 en 2015. Uit de resultaten van deze studie is gebleken dat er op korte en middellange termijn (> 5jaar) weinig effecten worden verwacht voor de kokkelbestanden. Voor het jaar 2010 zullen de kokkelbestandenafnemen met 0.2% tot 0.3% ten opzichte van het nulalternatief. Voor het jaar 2015 wordt er juist een lichtetoename van de kokkelbestanden verwacht van 0.4% tot 3% ten opzichte van het nulalternatief. Dezeveranderingen zijn minimaal in vergelijking tot de grote jaarlijkse variatie van de kokkelbestanden in deWesterschelde (variatiecoëfficiënt ≈ 0.6).De kokkelbestanden zijn uitgerekend op basis van de verwachte veranderingen in ecotopen. Uit de analyses blijktdat de gebruikte ecotopenindeling het redelijk goed doet als schatter van de gemiddelde kokkelbiomassa. Demeeste kokkels komen voor in het middelhoog en de laaggelegen delen van de laagdynamische slikken en platen.In het oostelijke deel van de Westerschelde worden vrijwel geen kokkels aangetroffen vanwege de lagezoutgehaltes.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs