Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
17 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

sorteer op titel | datum

toon de opgedeelde lijst
 • 2002. Colonisation patterns and processes of reconstructed brackish tidal marshes., meer
 • 1991. Containerkaai Noord: Hydraulisch en sedimentologisch onderzoek, meer
 • 1991. Containerkaai Noord: Hydraulisch onderzoek, meer
 • 2011. Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • 2009. Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • 2006. Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium, meer
 • 2009. Getij Zeescheldebekken, meer
 • 1998. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: Invloed van het tijdok, het Doeldok en de verdieping van de drempel van Frederik op de getijdewerking van de Schelde, meer
 • 2006. Intergetijdengebied Hertogin Hedwige-Prosperpolder, meer
 • 2007. Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Zandvliet in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • 2007. MEP/GEP zoete getijwaterlichamen, meer
 • 1995. OMES 1: Hydrodynamica, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar de effecten van waterkwaliteit en getij op overstromingsgebieden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium via het gebruik van twee mesocosmos-opstellingen, meer
 • 2005. Opmaak van laagwaterstrategieën, meer
 • 2007. Opmaak voorspellingen Kust en Schelde, meer
 • Validering meetgegevens, meer
 • Waaslandhaven/Containerdok West. Invloed van het containerdok op de voortplanting van het getij. Rapport: juli 1998, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid