Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Systeembeschrijving delta (incl. Verspreiding Japanse Oester (Crassostrea gigas))
www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1305851

Engelstalige titel: System description delta (incl. distribution Japanese cupped oyster (Crassostrea gigas))
Referentie nr.: OND1305851
Periode: Januari 2005 tot December 2006
Status: Afgelopen

Taxonomische term: Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) [WoRMS]
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), meer, secretariaat
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Kennis & Innovatie (DK), meer, financier

Abstract
[Doel van het project]:
Ontwikkelen van beleidsondersteunende tools voor het oplossen van vraagstukken mbt effecten van inrichtingsmaatregelen in de Delta.
Analyse naar de Draagkracht van de Oosterschelde voor de Japanse Oester irt schelpdieren, schelpdierkweek en vogels.
[Fasering]:
2005
- Draagkrachtanalyse Japanse Oester in de Oosterschelde
- Effectstudie inrichtingsmaatregelen m.b.v. habitatmodellering
2006
- Draagkrachtanalyse Japanse Oester in overige systemen in de Delta
- Effectstudie inrichtingsmaatregelen m.b.v. habitatmodellering
[Werkwijze van het project]:
In 2004 wordt in samenwerking met Vlaamse (onderzoeks)instituten gewerkt aan een projectplan voor onderzoek en monitoring in de Westerschelde met betrekking tot vis, schelpdieren en visserij. Dit onderzoeksplan betreft een vierjarig onderzoeksprogramma voor de LTV O&M en bevat drie thema s: ontwikkeling van beleidsondersteunende tools voor effectstudies in de vorm van habitatmodellen van vis en schelpdieren, migratie van vissen in het Schelde-estuarium en het opstellen van een monitoringsprogramma waarbij de monitoring van Vlaanderen en Nederland beter op elkaar zal worden afgestemd en op de specifieke beleidsvragen in het Schelde estuarium. Tevens wordt in 2004 discussiestuk geschreven over bestaande habitatmodellen en het gebruik van habitatmodellen voor het beantwoorden van beleidsvraagstukken met betrekking tot inschatten van effecten van inrichtingsmaatregelen en implicaties van beleid.
Binnen het LNV-bestek wordt in 2004 door het RIVO een inventarisatie gedaan naar de verspreiding van de Japanse Oester in de Nederlandse kustwateren. Samen met de reconstructie die door het RIVO is uitgevoerd voor de jaren 1980, 1990 en 2002 komt daaruit naar voren hoe de Japanse Oester zich reeds heeft verspreid in het litoraal van de Oosterschelde.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
[2004]:
- Een projectvoorstel voor de LTV in de Westerschelde in samenwerking met Vlaamse instituten en in samenspraak met de beleidsmakers in het gebeid.
- Een discussiestuk (rapportage) over het gebruik van (huidige) habitatmodellen in het beleid en hoe ermee om te gaan
[2005]:
- Beleidsondersteunde tools in de vorm van habitatmodellen voor schelpdieren te beginnen met de Westerschelde i.s.m Vlaamse instituten. Het resultaat vormt een onderdeel van de LTV in de Westerschelde.
- Analyse naar de draagkracht van de Japanse Oester te beginnen met de Oosterschelde. Er wordt gekeken naar de effecten van de Japanse oesters voor inheemse schelpdieren (-kweek) en voor vogels. Deze analyse komt beschikbaar in de vorm van een rapportage, waarin tevens een prognose wordt gegeven en een 1e aanzet voor mogelijke maatregelen voor het beheer van de Japanse oester.
[2006]:
- Beleidsondersteunde tools in de vorm van habitatmodellen voor vis i.s.m Vlaamse instituten
- Analyse naar de draagkracht van de Japanse oester voor de overige systemen in de Delta waar de Japanse Oester voorkomt (Westerschelde, Veerse meer).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten