Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
40 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

toon de opgedeelde lijst
 • Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, meer
 • Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek, meer
 • Delta Milieu, meer
 • Deltares, meer
 • EcoCurves, meer
 • Het Natuurloket, meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie (KULeuven), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Diversiteit en Systematiek van Dieren (KULeuven), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (IRScNB/KBIN-KBIN-BMM), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water; Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland (DGW-CSN), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (RWS-DZL), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst (RWS), meer
 • Onderzoeksdomein Visserij, meer
 • Projectbureau Zeeweringen, meer
 • Radboud University Nijmegen; Faculty of Science, Mathematics and Computer Science; Ecology Department, meer
 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer
 • Université Libre de Bruxelles (ULB), meer
 • Université Libre de Bruxelles; École Interfacultaire de Bioingénieurs; Laboratoire d'Écologie des Systèmes Aquatiques (ULB-ESA), meer
 • Université Paul Sabatier; Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB), meer
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (UA-ECOBE), meer
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (UA-SPHERE), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (UGent-AECO), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Mycologie (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (UGent-PAE), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Fycologie (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent-MARBIOL), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (UGent-TEREC), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (EWI-VITO), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; Geïntegreerde milieustudies (EWI-VITO), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; Teledetectie en Aardobservatieprocessen (EWI-TAP), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Aquatisch Beheer (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (VUB-AMGC), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (VUB-ECOL), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (WUR-IMARES), meer
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Ijmuiden (WUR), meer

toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid