Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
54 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

toon de opgedeelde lijst
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen; Directoraat-Generaal (AWZ), meer
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen; Vlaamse Nautische Autoriteit (AWZ), meer
 • Antwerpse Scheepvaartvereniging vzw, meer
 • AVIV Adviseurs voor Externe Veiligheid, meer
 • Dredging, Environmental & Marine Engineering NV; Dredging International NV (DEME-DI), meer
 • Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), meer
 • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), meer
 • Havenbedrijf Gent GAB, meer
 • Havenbedrijf Rotterdam N.V. (GHR), meer
 • Havenbedrijf Vlissingen, meer
 • Hesse-Noord Natie N.V., meer
 • Inno.com cva (Inno), meer
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (IRScNB/KBIN-KBIN-BMM), meer
 • MaRiMorph bvba, meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Verkeer en Scheepvaart; Verkeerscentrale Vlissingen (RWS), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (RWS-DZL), meer
 • Nederlands Loodswezen B.V., meer
 • Noord Natie, meer
 • Permanente Commissie van toezicht op de scheldevaart (PC), meer
 • Projectgroep Kanaal Gent-Terneuzen 2008 (KGT2008), meer
 • Provincie Zeeland, meer
 • Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie (RSD), meer
 • Soresma nv, meer
 • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer
 • Universiteit Antwerpen; Europees Instituut voor zee- en vervoerrecht (UA), meer
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen; Departement Transport en Ruimtelijke Economie (UA-TPR), meer
 • Universiteit Antwerpen; Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (UA-ITMMA), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Internationaal Publiekrecht; Maritiem Instituut; Permanente Vorming Havenbeheer (UGent), meer
 • Verkeerscentrale Terneuzen, meer
 • Vlaams Nederlandse Scheldecommissie; Ambtelijk College (VNSC), meer
 • Vlaamse Havencommissie (VHC), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW-HWB), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (MOW-EVFH), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; nv De Scheepvaart (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Loodswezen dab (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Loodswezen dab; Loodswezen Gent (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Scheepvaartbegeleiding (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Scheepvaartbegeleiding; Schelde Coördinatie Centrum (MOW-SCC), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Scheepvaartbegeleiding; Verkeerscentrale Zandvliet (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; VLOOT dab (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang; Cel Maritieme werken (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (MOW-WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW-MD&K), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Nautica (MOW), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (VUB-HYDR), meer
 • VTS-SCHELDT Gemeenschappelijk Nautisch Beheer; Beheer en exploitatieteam Schelderadarketen (VTS-SCHELDT-BET), meer
 • Zeeland Seaports, meer
 • Zeeland Seaports; Afdeling Terneuzen, meer

toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid