Data | Scheldemonitor

ScheldeMonitor biedt toegang tot meetgegevens van verschillende bronnen en dataleveranciers. U kan er zowel continue als periodieke meetgegevens terugvinden, maar ook afgeleide dataproducten en GIS informatie.

Een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het dataportaal wordt gerealiseerd samen met de Werkgroep Onderzoek en Monitoring (O&M) van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Het ScheldeMonitor dataportaal wordt ingezet als centraal portaal voor de gegevens verzameld binnen het geïntegreerd monitoringprogramma (MONEOS). Op deze manier fungeert het dataportaal als instrument voor de geplande evaluaties van het Schelde-estuarium. Het MONEOS monitoring programma staat in detail beschreven in een reeks van Datafiches die werden opgesteld door de Projectgroep Monitoring en Databeheer.

 

De Download Toolbox verzorgt een snelle download voor een door een gebruiker geselecteerde datareeks. Indien de data afgeschermd blijkt, kunt u uw selectie meteen ook aanvragen. Het merendeel van de afgeschermde data kunnen voor academisch onderzoek beschikbaar gesteld worden.
Momenteel biedt de Toolbox een download van biotische en abiotische data die voortkomen uit periodieke staalnamecampagnes. In de toekomst zullen ook continue meetreeksen via deze tool beschikbaar gesteld worden. 
Aan de hand van een kaartviewer kunt u de beschikbare GIS lagen opvragen en de meetlocatie van een parameter visualiseren.