Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Choose here the most appropriate entry to the knowledge- and information system. You can search for persons, institutes, events, literature, projects and datasets. You'll enter the corresponding search screen through clicking the following links.
You can refine the search results using the themes menu on the left.

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 2. GOG-werking langs de Zeeschelde
Coen, L.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 2. GOG-werking langs de Zeeschelde. Versie 7.0. WL Rapporten, 16_016_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 95 + 7 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Floodplains
  Hazards > Weather hazards > Floods
  In situ metingen
  Waterbeheer > Permanentie > Hoogwater(berichtgeving)
  Waterbeheer > Waterbeleid > Beleidsondersteuning
  Waterbeheer > Waterkwantiteit > Waterbalans - Waterbeschikbaarheid
  Waterbeheer > Waterkwantiteit > Watersysteemkennis
  Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Authors  Top 

Abstract
  Voor de bestaande GOG’s langs de Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren wordt aan de hand van gemeten hoogwaterstanden, een inschatting gemaakt van de frequentie van GOG-werking in de voorbij 25 à 30 jaar. Hierbij wordt elk in werking zijnde GOG gekoppeld aan een tijpost in telemetrie. Tevens wordt getracht vuistregels op te stellen om een verwachting op te maken voor GOG-werking, zowel voor de bestaande GOG’s, als voor nieuwe en toekomstige Sigmagebieden. Een samenvattende tabel met drempelwaarden voor GOG-werking, gelinkte tijposten, frequentie van historische GOG-werking, een verband met het hoogwater te Antwerpen, en lengteprofielen met drempelwaarden voor GOG-werking worden aangereikt als hulpmiddel voor het opmaken van verwachtingen voor GOG-werking.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors